Атлантическата дигитална мрежа (АДМ) търси експерт „Международни и европейски програми и проекти“
20/09/2020
20 август 2020 г., Атлантическият клуб в България

Атлантическа дигитална мрежа (АДМ) търси експерт в подготовката и изготвянето на цялостна документация на проектни предложения по програми на Европейската комисия, включително Еразъм+, Хоризонт 2020 и други международни и трансатлантически програми, насочени към безвъзмездно финансиране на НПО в следните тематични области:

 • дигитални иновации и образование;
 • европейско гражданство и демокрация;
 • фалшиви новини и медийна грамотност;
 • сигурност и отбрана (вкл. киберсигурност);
 • глобални въпроси и COVID-19;
 • зелени политики и борба с климатичните промени;
 • миграционни политики.

Необходимо е кандидатът да има доказан опит в подготовката на проекти, одобрени за финансиране по програми на Европейската комисия и други международни донори.

Позицията е съвместима с друга странична или основна дейност на кандидата!

При интерес, моля, изпратете CV и кратка информация за успешните Ви и одобрени проекти на office@atlantic-club.org, а ние ще се се свържем с Вас!

Атлантическа дигитална мрежа е клъстерна организация, създадена през 2015 г., която обединява:

Атлантическият клуб в България (АКБ)

Още от създаването на Атлантическия клуб в България преди 29 години мисията на клуба е да укрепи единството, сигурността и отбранителната способност на Запада като природно местообитание на България.

Като организация, насочена към бъдещето и младежта, АКБ фокусира своята дейност върху модернизирането на България, НАТО и ЕС, за да посрещне и прогнозира съществуващите и неочаквани регионални и глобални предизвикателства и заплахи, включително онези, породени от напредъка в технологиите.

Днес АКБ, сам по себе си – политическа иновация, посвещава дейността си на прилагането на иновации за реформиране в сферата на глобалната сигурност, международните отношения и демократичното управление.

АКБ насърчава засилените:

 • военно присъствие на НАТО в Черноморския регион;
 • способности за кибервойни и борба с дезинформацията;
 • обща отбрана на ЕС като стълб на ЕС в НАТО;
 • глобализация на НАТО след Брекзит;
 • работа по оформянето на образа на НАТО в Европа и извън нея.

Дигитална Национална Коалиция (ДНК)

Дигитална Национална Коалиция е част от инициативата на Европейската комисия Digital Skills and Jobs Coalition.

Инициативата адресира значителния недостиг на професионалисти, заети в областта на информационните и комуникационни технологии (ICT сектора) в Европейския съюз, което ограничава възможностите за икономически растеж.

ДНК организация с надпартиен състав, основана през 2013г. от Гергана Паси, дигитален шампион на България.

Основната цел на организацията е да привлече повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал и да подпомогне развитието на ICT сектора в България. 

ПанЕвропа България

ПанЕвропа България представлява принципите и ценностите на международния Паневропейски съюз като насърчава мира и зачитането на човешките права и популяризира идеята за европейска интеграция. ПанЕвропа България цели да допринесе за развитието и утвърждаването на ценностите на гражданското общество и да посредничи в създаването на общност, в която се споделят общите виждания за единна, свободна и демократична Европа.

Oрганизацията се стреми да осигури форум, на който да се дискутират възможните пътища, водещи към обединена и политически силна Европа. ПанЕвропа вярва, че в свят на предизвикателства само при наличието на солидарност и разбирателство между европейските народи може да се гарантира оптимистично европейско бъдеще.

Във връзка с това организацията работи и за сплотяването на България към европейското семейство. Пътят към това ПанЕвропа вижда в осъществяването на контакт и устойчиви връзки с различни институции и обществени организации от правителствения и неправителствения сектор в европейски държави.С оглед целта си да бъде активен участник в обществени дебати тя организира конференции, симпозиуми, семинари, експозиции и т.н., отнасящи се до предмета й на дейност.

Младежко евро-атлантическо дружество (МЕАД)

Младежко евро-атлантическо дружество е неправителствена организация, създадена през 1996 г., в София, България, като официалната младежка секция на Атлантическия клуб в България (АКБ). Огранизацията е член на Международната младежка асоциация на Атлантическия договор (YATA International).

Нейните цели са:

 • да установи/промотира евро-атлантическите ценности сред младежта в България;
 • да съветва и подкрепя младежки организации, асоциирани с различни политически партии, студентски общества, високопоставени лица в български държавни институции и широката общественост;
 • да насърчи активното участие на България в рамките на евро-атлантическите политически, икономически и отбранителни институции, и най-вече в НАТО, Европейския съюз (ЕС), Съвета на Европа (СЕ), Организацията за сигурност и сътрудничество в Евртопа (ОССЕ);
 • използвайки своите социални медии, да спомогне създаването на платформа, от която младите хора да бъдат чути и да могат споделят своите идеи за това как да създадем по-добро бъдеще за идните поколения.
Още ново около нас

Предстоящи събития