Великобритания – ЕС : Сътрудничество за сигурност след Брекзит
20/12/2017

Преминавайки към втори етап от преговорите за Брекзит, въпросите относно търговията и сигурността несъмнено ще бъдат от водещо значение. Българското председателство следва да изгради гъвкав подход за справяне с надвисналите заплахи. Именно сътрудничестото за сигурност бе темата на дискусия, организирана от Британско посолство и ПанЕвропа България на 20 декември.  Ясен фокус към бъдещето бе изразен, засягайки предимно точката за сигурността.

Дискусията бе открита от министър-председателя Бойко Борисов. Българският премиер посочи наличието на старателно изграденото доверие в рамките на Съюза като особено важен фактор за развитието на бъдещи отношения. Трайните връзки на България с Обединеното кралство на ниво правозащитни и правоохранителни органи следва да бъдат внимателно поддържани. На преден план изведе и темата за Западните Балкани, като ключови за бъдещето на ЕС.

Сътрудничеството между институциите ще бъде от особена важност предвид все по-сложната обстановка на европейския континет, подчерта директорът на Европол Роб Уейнрайт. Заплахите към обикновения гражданин, правителствата, бизнесите нарастват, като усъвършенстването на криминалните канали, в това число и в киберпространството, създават нови поводи за притеснение. Нарастването на организираната престъпност, контрабандата на мигранти, трафикът на наркотици и т.н, са израз на транснационалната същност на проблема. Нуждата от трансгранично сътрудничество е ключова в подкрепата за националните правителства.

Ян Кръкстън и Алекс Елис също посочиха приспособимостта към новата реалност като особено важно качество за справяне с проблемите на сигурността. Преди всичко трябва да бъда взети под внимание произходът и видът на заплахите, както и способността им бързо да се видоизменят. Г-н Елис подчерта, че Обединеното кралство има с какво да допринесе от гледна точка на своята международна позиция, опит и иновации в областта. То ще предостави своята безуслова подкрепа на ЕС. Създаването на стратегическо звено на базата на споразумение, част от нова стратегическа рамка, е необходимо.  Длъжни сме да бъдем подготвени за липсата на споразумение след Брекзит, но не това е главната цел.  Взаимни ефективни действия, които да отразяват сегашната реалност, като подпомагат протичането на информация и обмяната на опит, са формулата за споделен бъдещ успех.