В периода 23 – 25 октомври 2020 г. Младежко евро-атлантическо дружество, с подкрепата на Посолството на САЩ в България, организира Глобална академия 2020 – тридневен семинар, имащ за цел да инициира дебат и обмен на мнения по съвременни глобални проблеми. Събитието се състоя в Хотел „Банкя Палас“, гр. Банкя.

Глобална академия 2020 събра на едно място двадесет и петима български студенти и млади професионалист на възраст между 20 и 30 години. Участниците в семинара бяха избрани въз основа на автобиографии и мотивационни писма. На одобрените кандидати бе предоставена възможността да вземат участие в лекции и дискусии с представители на държавни институции, неправителствени организации, медии и експерти на свободна практика, с цел да обсъдят текущите предизвикателства и опасения пред съвременните общества.

С навлизането в ново десетилетие и пандемията от COVID-19 възникват въпроси как е най-добре държавите да изразходват нарастващите си ресурси, за какви заплахи и предизвикателства трябва да се подготвят и какви нови технологии ще са необходими за противодействие на настоящите и бъдещите заплахи за сигурността. Глобална академия 2020 се фокусира върху тези конкретни проблеми, стремейки си да генерира свежи идеи и решения, които впоследствие да бъдат разпространени сред широката общественост и да насърчат диалог сред младото поколение.

Темите, които бяха обсъдени по време на академията, включиха: Системата на ООН: адаптира ли се мултилатерализмът към новите глобални предизвикателства; Пътят на един млад професионалист в ООН; Сътрудничеството между НАТО и ЕС: гарантиране на мира и сигурността в Европа; Трансатлантическата връзка след пандемията от COVID-19; Тероризъм и биосигурсност; Жените в сигурността: равнопоставеност на половете 20 години след Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН; Неконвенционални заплахи за сигурността: трансформация на военните способности; Хибридна война; Климатична сигурност: стратегически отражения на Европейската зелена сделка; Инициатива „Три морета“: евроатлантически стратегически проект. Семинарът включи и Обучение по дипломатически протокол и етикет.