Инициативата „3 морета“ и ABC+De
06/06/2018

В рамките на инициативата „Три морета“ през 2021 г., България амбицира да укрепи регионалното сътрудничество и икономическото развитие между 12-те държави-членки на ЕС, разположени около Балтийско, Адриатическо и Черно море, чрез подобряване на инфраструктурните връзки в областта на транспорта, енергетиката и дигиталните комуникации. България, която пое координиращата роля след Естония през октомври 2020 г., планира да продължи работата по приоритетни трансгранични и регионални проекти, създавайки синергии с политиките на ЕС.

Основни области на работа включват засилване на инвестиционния фонд на 3SI чрез привличане на частни инвестиции, развиване на стратегически партньорства и нови партньорски връзки, увеличаване на енергийната сигурност и диверсификация, и разработване на иновативни решения за устойчив транспорт, енергетика и дигитална връзка.

Основна цел:
По-нататъшно утвърждаване на „3 морета“ като платформа за сътрудничество, насочена към засилено сближаване и конвергенция в рамките на ЕС, като същевременно се развива стратегическото му трансатлантическо измерение. Последващи действия по амбициозния път на освобождаване на капацитета на инициативата като истински инструмент за регионално сътрудничество и ускорено икономическо развитие чрез подобряване на мрежите за енергийна, транспортна и цифрова свързаност.

ABC+De

Това е амбициозен частен инфраструктурен проект, иницииран от българската компания „Large Infrastructure Projects“, която съветваме и собственик на която е инженерът Румен Марков. Проектът предвижда изграждането на два товарни пристанища – едно край Егейско море в Гърция, близо до Александруполис, и друго на Балтийско море в Полша, между Гранск и Калининград, свързани с магистрала, високоскоростна железопътна линия, оптични влакна, 5G и всички съпътстващи логистични и инфраструктурни елементи. Съоръжението ще преминава през шест държави-членки на НАТО/ЕС, с възможно разширение към Кипър и Скандинавия. Проектът ще намали маршрута Суец-Балтика с около 5000 км и ще ускори транспорта с три седмици, избягвайки Гибралтар. Очакваната стойност на проекта е около 40 млрд. евро, с предвидено време за строителство от 5 до 8 години. Проектът ABC+De цели да конкурира с китайско-руското разширение в региона, като същевременно предлага двойна полза за НАТО и ЕС. След Covid-19 този мащабен проект може да бъде приоритетен за стимулиране на развитието на Европа. Необходимо е привличането на големи частни партньори и защитата на проекта пред Европейската комисия и Европейския парламент, като вече са ангажирани няколко български евродепутати за лобиране в полза на него.