Лятно часово време
27/03/2019

Лятното часово време вече има над двувековна история и е свързано с противоречиви становища относно полезността му. Въвеждането му е първоначално мотивирано с по-доброто използване на светлата част от денонощието. Очакванията за икономия на ел. енергия обаче практически не се оправдават. За сметка на това се отчитат последствия върху денонощните ритми на хората и животните, логистиката, информационните потоци и други. Идеята за прилагане на лятно часово време не се възприема еднозначно, както в европейски, така и в глобален план. Освен това едва ли нещо нередно се е случило на държавите, които са се отказали от въвеждането на лятното време, но пък са си спестили ненужни и безсмислени смущения, на които другите хора се подлагат по инерция два пъти в годината. Затова дори и ако не може да се постигне единно европейско решение, то България може и сама да се откаже от лятното часово време.

Още ново около нас

Предстоящи събития