Младежки посланици на НАТО 2020
18/02/2020
Краен срок за кандидатстване – 11 март 2020 г.

Атлантическият клуб в България и Младежко евро-атлантическо дружество обявиха началото на второто издание на Младежки посланици на НАТО – инициатива за 16 младежки лидери и иноватори с интерес към дипломацията, международна политика и сигурност. В програмата могат да участват младежи на възраст 18 – 26 г. от цялата страна.

Програмата продължава 12 месеца, в рамките на които посланиците ще участват в еднодневно обучение в София, двудневно посещение в Щаб квартирата на НАТО в Брюксел, среща-дискусия с младежи в осем български градове и участие в официална церемония по награждаване в София.

Целта на инициативата е да отличи младежи, ученици и студенти от цяла България, които чрез срещи с дипломати, представители на институциите и неправителствения сектор да задълбочат знанията си в областта на международната политика, многостранната дипломация и членството на България в НАТО, и да развият своите умения за комуникация, ораторство, работа в екип, организациионни умения и протокол.

Изисквания:

Кандидати за Младежки посланици на НАТО могат да бъде младежи на възраст 18 – 26 г., които свободно комуникират на английски език, който ще бъде работен език в рамките на посещението в Щаб квартирата на НАТО.

Кандидатстване:

Изпратете CV и мотивационно писмо до 1 страница на български език на youthambassadors@atlantic-club.org до 11 март.

Програма:

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се с графика на програмата. Необходимо е присъствието и участието Ви във всички изброени дейности.

Разходите за транспорт и настаняване до Брюксел се покриват от Атлантическия клуб в България.

Транспортните разходи за местните срещи-дискусии в България (април – юни) се покриват от Атлантическия клуб в България. Във всяка среща-дискусия из страната ще участва екип от двама Младежки посланици. Срещите-дискусии ще бъдат еднодневни, точната им дата се определя след комуникация с местните партньори. Всеки Младежки посланик на НАТО трябва да участва в една среща-дискусия.

18 февруари – 11 март  Кандидатстване

13 – 22 март  Провеждане на онлайн интервю

23 март  Обявяване на имената на 16 Младежки посланици на НАТО

27 март  Въвеждащо обучение (онлайн)

10 май – 10 юни  Местни срещи-дискусии из страната: София, Варна, Карлово, Смолян, Горна Оряховица, Пазарджик, Кърджали, Плевен (в случай, че препоръките и инструкциите на здравните власти и МОН към този момент позволяват това)

Юни – Двудневно посещение в Щаб квартирата на НАТО в Брюксел

Официална церемония по награждаване на Младежките посланици в София

За въпроси, моля, пишете ни на: youthambassadors@atlantic-club.org.

Още ново около нас

Предстоящи събития