ПанЕвропа България подкрепя проекта на Словенското Паневропейско движение за активното европейско гражданство
07/10/2013

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) подкрепи финансово проекта на Словенското Паневропейско движение със заглавие „Европейски граждани за европейска външна политика”  в рамките на своята програма Европа за гражданите .

Кратко описание на проекта

Повечето европейски изследвания и проучвания на общественото мнение относно външната политика на ЕС всеки път се провеждат на различен принцип и само за определена област на външната политика. По-малко са цялостните изследвания и академичните дискусии , които системно разглеждат и обсъждат европейската външна политика и в същото време включват европейските граждани. Ето защо целта на проекта е систематично да се обсъдят различни аспекти на външната политика на ЕС , която включва такива въпроси като определянето на дневния ред на външната политика на ЕС (т.нар процес на политическо планиране), Европейската политика за съседство ( Евро-Средиземноморския регион и Източното партньорство ), сигурността и отбраната, ролята на ЕС в света, възприемането на ЕС от суперсилите и малцинствените въпроси като специална категория на външната политика .

В рамките на проекта , специално внимание ще бъде посветено на ролята на гражданите в планирането на външната политика (например как европейските граждани могат да допринесат за формирането на дневния ред на външната политика на ЕС), както и правата, произтичащи от тази политика (например визов режим , ролята на консулствата и посолства). Активното европейско гражданство е въпрос, който винаги е от значение, но той следва да бъде специално подчертан през 2013 г., която Европейският съюз обяви за Европейска година на гражданите .

Цел на проекта

Основната цел на проекта и неговите дейности е да се проведе публична дискусия на теми , свързани с външната политика на ЕС с участието на европейските граждани, академичните среди и редица политици. Освен това, анализът на познанията на европейските граждани за външната политика на ЕС и правата, произтичащи от нея, трябва да се проведе с помощта на анкета сред гражданите в цяла Европа. С това се цели повишаване на осведомеността на широката общественост относно Европейската политика на ЕС външна политика и правата на гражданите, произтичащи от нея.

Повече информация за проекта можете да намерите тук:

http://www.euforeignpolicy.eu/