Пан Европа България приветства 60-годишнината на Европейски проект
14/03/2017

Пан Европа България приветства 60-годишнината на Европейския проект,  трансформиращ Европа от континент на войните, в континент на мира. Един проект, основан на разбирането, че „мирът не е подарък от Бог за неговите творения, това е подаръкът, който си даваме един на друг“ (Ели Визел, оцелял от Холокоста, носител на Нобелова награда за мир 1986година). Съвременници сме на най-дълго продължилия мирен период в Европа.

Без усилията и решителността на основателите, нямаше да живеем в условията на мир и стабилност, които днес приемаме за даденост.

Десетилетия наред идеалите  за мирна, обединена и просперираща Европа са двигателят на европейското политическо сътрудничество.

Днес Европейският съюз е най-големия съюз на демократични държави в света и най-големия търговски блок. България вече 10 години е част от  споделените принципи на европейската интеграция за мир, демокрация, солидарност, свобода, равенство, просперитет, социална пазарна икономика  и устойчиво развитие.

За справяне с  предизвикателствата на ХХI век, с които нито една от страните – членки не може да се справи сама, най-важното е да се запази политическото единство на Европейския съюз, както и нивото на интеграция, постигнато за тези 60 години. Връщането на правомощия от общностното към националното ниво, каквито гласове се чуват, или към по-предишни нива на интеграция, няма да реши нито един от проблемите, пред които сме изправени.

Същевременно да не се прави нищо в името на единството не е решение – необходими са двигатели на напредъка, за справяне с предизвикателствата на външната и вътрешна сигурност, последиците на икономическата криза, неравномерното разпределение на просперитета, демографията, социалното изключване.

Напредък в области като отбрана, сигурност и правосъдие, икономически и валутен съюз, социална политика в отговор на безпокойствата на европейските граждани следва да се осъществи в рамките на Лисабонския договор, общите институции и бюджет на Европейския съюз, като се   съхранят съществуващите общи политики, в това число политиката на конвергенция (кохезионната), принципите на равнопоставеност и солидарност между страните-членки.

Авангардите, които биха се формират в тези области, за да успешни и да допринасят за общия европейски интерес следва да са отворени, приканващи за участие, подпомагащи тези, които в даден момента не се чувстват подготвени да се включат.

Пан Европа счита, че за България е политически и стратегически важно да ускори присъединяването си към евро-зоната, в която в момента членуват 19 страни-членки и обхваща 330 млн. от населението на Европейския съюз. Само по този начин ще можем да  участваме пълноправно в завършването на икономическия и валутен съюз към 2025 година, т.е. в процеса на икономическа конвергенция и по-дълбока интеграция между страните-членки. Еврото е валутата на Европейския съюз, валутата на единния пазар на Европейския съюз и втората световна валута след американския долар.

Пан Европа счита, че участието на България в Шенгенското пространство съгласно Договора за присъединяване и положените усилия по защита на външната граница на Европейския съюз следва да бъдат отчетени от партньорите и да бъде завършен процеса на присъединяване към Шенгенското споразумение (вдигане на вътрешните граници и включване в шенгенската визова система).

Вярваме, че никакво усилие няма да бъде спестено, за да остане европейският проект, като най-успешният проект на държави, обединени в защита на мира, стабилността и просперитета на своите граждани.

София, 14 март 2017 г.

Още ново около нас

Предстоящи събития