Подписан е Меморандум за сътрудничество и партньорство между АКБ и Хемус-95
29/11/2019
29 ноември 2019 г., София

Меморандум за сътрудничество и партньорство между АКБ и Фондация „Хемус-95″ беше подписан на 29.11.2019 г. от президента на АКБ д-р Соломон Паси и председателя на Управителния съвет на Хемус – 95 контраадмирал (о.р.) Николай Николов, д-р.

Документът предвижда обединяване на усилията на двете организации за:

 • реализиране на евро-атлантическите ценности в интерес на националната, регионалната и глобалната сигурност чрез взаимодействие с държавните институции, индустрията, други неправителствени организации и академичните среди;
 • представяне на водещия международен опит и решения в областта на политиката за сигурност, отбраната и сигурността, информационните технологии и кибер сигурността;
 • осигуряване на възможности за насърчаване на българското участие в международните отношения, основано на централната роля на евро-атлантическата общност в посрещането на международните предизвикателства на 21-ви век;
 • осъществяване и развитие на партньорства на българската отбранителна индустрия с водещи световни фирми в бранша.

Предвидено е сътрудничеството между двете организации да се осъществява в следните области:

 • глобалната, евро-атлантическата и националната сигурност;
 • индустриалното сътрудничество;
 • взаимодействието с държавната администрация, научната и академичната среда.

Тези цели ще бъдат осъществени от АКБ и Хемус-95 посредством:

 • взаимен обмен на информация, опит, идеи и данни, свързани с предмета на меморандума;
 • обмен и прилагане на добрите международни практики.
 • съвместно организиране и участие в информационни кампании, семинари, кръгли маси, конференции, изложби и други форуми;
 • съвместни срещи и инициативи към отговорните институции и ведомства.

Фондация „Хемус – 95“ е неправителствена организация с нестопанска цел с Управителен съвет, председателстван от контраадмирал (о.р.) Николай Николов . Основната дейност на фондацията е организирането на Международното изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус“ (IDEE „HEMUS“) . Събитието се провежда веднъж на две години под егидата на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката на Република България. В тази своя дейност фондацията работи в тясно сътрудничество с много други български и чуждестранни държавни и правителствени институции, неправителствени организации, българската и международната отбранителна индустрия, научни институции и академичната среда. През 2020 г. изложението „Хемус“ празнува 25 години от първото си издание през 1995 г. Юбилейното издание – „Хемус 2020“ – е насрочено за 27 – 30 май 2020 г.

Събитието е фокусирано върху продукти и услуги, свързани с отбраната, антитероризма и сигурността, със специален акцент върху киберсигурността, граничната сигурност, стратегическите комуникации и безпилотните автономни системи. Научно-изследователската и развойната дейност, тестване и оценка, системите за управление и защита на данни, мониторинг на социалните медии и анализ на данни, продукти и услуги, свързани с изкуствения интелект и образователните продукти и услуги, също са включени като тематични направления.

Събитията, съпътстващи изложението, са Международна научна конференция, Индустриален форум, Динамичен показ и Демонстрационни стрелби, където изложителите могат да демонстрират мобилността, функционалността и огневата мощ на своите продукти на Централния артилерийски изпитателен полигон, близо до град Пловдив. По време на изложението се предоставят и широки възможности за срещи и работа с бизнес партньори, потенциални клиенти, ВИП лица и лица, вземащи решения на международно ниво, официални делегации, поканени от българските министри на отбраната и икономиката. Налице са също така и богати възможности за проучване на възможностите на пазара, продуктово позициониране и реклама.

Последното издание на изложението „Хемус 2018“ беше охарактеризирано от изложителите и посетителите като:  „Събитие, където Западът и Изтокът съчетават интереси“ и като „Платформа, на която Европейският съюз среща партньорите си“.

За повече подробности посетете https://www.hemusbg.org/bg.

Още ново около нас

Предстоящи събития