ПОЗИЦИЯ относно офиофициалното влизане в сила на решението на Съвета на ЕС за пълно прилагане на Шенгенското законодателство в България и Румъния от март 2024
04/01/2024

ПанЕвропа България приветства положените усилия на българските институции, Испанското Председателство и Европейската Комисия, довели до пълноправно, макар и частично, членство на България в Шенгенското пространство.

С решението на Съвета на ЕС от 30 декември 2023, освен падането на вътрешните граници по въздух и вода, България получи пълноправен достъп до всички инструменти, вкл. Шенгенската и Визовата информационна система, както и право да издава Шенгенски визи.

В духа на основополагащия принцип на върховенство на правото в ЕС, именно Договорът за членство на България в ЕС от 25 април 2005 предпази страната ни от прекомерни искания от други
членки на Шенгенското пространство.

Липсата на целенасочена комуникационна стратегия в страната се оказа пропуснат шанс за българските граждани и отлична възможност за масово разпространение на дезинформация и пропаганда – пропуск, който следва да бъде поправен в предстоящите интеграционни усилия, включително в пътя на страната ни към еврозоната.

Призоваваме предстоящото Белгийско председателство на Съвета на ЕС да не пести усилия за постигане на единодушно решение за вдигане на вътрешните сухопътни граници.
Вярваме, че в най-скоро време това решение ще бъде взето, ускорявайки икономическата интеграция на България

Още ново около нас

Предстоящи събития