Прессъобщение на АКБ: Инициативата „Здравен щит Европа“ (#HeShEu) и действия от Европейската комисия за координиране свободното движение на хора
15/05/2020
15 май 2020 г., Атлантическият клуб в България

На 7 април 2020 г., в отворено писмо до председателя на Европейската комисия фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Столтенберг, европейски екип от държавници, лидери и учени стартира инициативата „Здравен Щит Европа“ (Health Shield Europe, #HeShEu).

Инициативата призовава за приемането на единни регулации на карантината, въведена от националните правителства, за споразумение, тип „Медицински Шенген“, което да се координира от Европейската комисия и да улесни свободното движение на хора.

С удоволствие съобщаваме, че този призив беше отчетен и Европейската комисия публикува насоки и препоръки за общ подход за възстановяване на свободата на пътуване (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_854)  и призова държавите от ЕС, които налагат карантина на пътниците, да съгласуват своите действия. ЕК настоява въвеждането и отмяната на ограниченията в свободата на пътуване да бъдат също съразмерни и недискриминационни. Комисията призовава тези мерки да бъдат предприемани и отменяни на основата на научни данни.

За безопасното възстановяване на свободата на движение е необходимо бланкетните ограничения да бъдат заменени с целенасочени мерки. Държавите-членки следва да действат на основата на 3 критерия: епидемиологични, способността да се прилагат предпазни мерки по време на цялото пътуване и социално-икономически. Принципът за не-дискриминация е от изключителна важност.

Публикуваният на 13 май пакет от мерки на Европейската комисия цели да подпомогне също така и туристическия сектор, така че Европа да продължи да бъде номер 1 дестинация за посещения.

Екипът на Инициатива „Здравен Щит Европа“, координирана от София от Атлантическия клуб в България , призовава хърватското председателство на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент внимателно и без забавяне да разгледат цялата философия на HeShEu и да я инкорпорират в нова стратегия на ЕС, която да бъде предложена на ООН като 18-та цел за устойчиво развитие, обявена в системата на ООН.

Още ново около нас

Предстоящи събития