Сдружение „Движение ПанЕвропа – България” стартира проекта „Социално включване чрез нови дигитални умения“
12/02/2014

Сдружение „Движение ПанЕвропа – България” стартира изпълнение на едногодишен проект по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г.. Проектът е с наименование: „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ НОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ”.

Основните дейности по проекта са насочени към представители на уязвими групи с цел подобряване на адаптивността им в модерния свят, който изисква справяне с работата с новите технологии, използването им в свободното време и с цел общуване, подбор, оценяване, обмен на информация, която се представя в Интернет пространството, работа с операционни системи, свързани с ежедневието и пр. Подобряването на дигиталните умения и способността да се работи електронни устройства, операционни системи и Интернет, в съвременния свят е в основата на пълноценното социално приобщаване чрез дигитално включване

Още ново около нас

Предстоящи събития