Съвет НАТО – Индия
29/01/2021
Атлантическият клуб в България от създаването си през 1990 г. изследва тенденциите в глобалната сигурност, оказващи влияние върху развитието и адаптирането на НАТО към новите предизвикателства.

Вече повече от десетилетие наблюдаваме изкуствена пропаст в диалога между НАТО и Индия.

В допълнение, след като НАТО припозна за космическото и киберпространството като сфери на действие за гарантиране на колективната сигурност, Индия се превърна в потенциален партньор и в двете.

В допълнение, неотдавнашната динамика Русия-Китай-Иран ускори тревожните тенденции в БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество. За осъществяване на диалог с тях, Индия става все по-перспективен партньор.

Атлантическият клуб в България смята, че и двете страни са подготвени повече от всякога да предизвикат създаването на формат сътрудничество условно наречен Съвет НАТО-Индия (NIC). Той има потенциала да се превърне в гръбнака на стратегическото сътрудничество за сигурност на Индия със Запада.

Това отваря широка перспектива от възможности, която НАТО не бива да пропуска.

NIC не противоречи на паралелна комуникация НАТО-Китай, чиято цел би била да защити Запада от разширяването на сътрудничеството Китай-Русия. Чрез NIC обаче можем съвместно да защитаваме и насърчаваме общите ни ценности.
Още ново около нас

Предстоящи събития