Съвместна декларация на ПанЕвропа България и ПанЕвропа Македония за постигане на добросъседско решение на двустранните въпроси
11/11/2020

От основаването си през 1922 г. Пан-Европа насърчава обединението на Европа. Днес ние продължаваме нашата мисия, като насърчаваме завършването на този процес – интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС.

Приветстваме решението на Съвета на ЕС от март 2020 г., одобрено от Европейския съвет, за започване на преговори за присъединяване с Р. С. Македония и Албания. България като държава-членка подкрепя консенсуса с разбирането, че добросъседските отношения и регионалното сътрудничество остават важни елементи в процеса на разширяване. Освен това припомняме ключовата роля на България, председателстваща Съвета на ЕС през 2018 г., за връщането на разширяването към Западните Балкани в европейския дневен ред.

Приветстваме също и решимостта, демонстрирана от Р. С. Македония, да изпълни програмата за реформи на ЕС чрез покриване на критериите за започване на преговори за присъединяване.

С оглед на горепосоченото, ние вярваме, че различаващите се представи за миналата история на двете страни не трябва да бъдат пречка пред общото им европейско бъдеще.

В тази връзка призоваваме правителствата и институциите на България и Р. С. Македония да продължат добросъвестно общуването и да преодолеят всички пречки, които биха могли да попречат на напредъка на С. Македония към нашето общо европейско бъдеще.

Двустранните добросъседски отношения между България и Р. С. Македония трябва да се изграждат на основата на взаимно доверие, уважение, икономическо развитие, културен обмен и разбирателство, но също така на безспорното право на самоопределение, както и на принципите и ценностите на ЕС.

Изцяло подкрепяме активните мерки за сближаване на българската и македонската нация и избягване на негативната реторика, използвана през последните десетилетия, която за съжаление внася разногласия в нашите отношения.

Убедени сме, че с постепенния напредък на процеса на интеграция в ЕС на Р. С. Македония с подкрепата и насоките от България, връзките между двете нации ще станат още по-силни и това ще доведе до засилване на усещането за европейския дух на взаимно разбирателство и сътрудничество в отношенията между двете страни.

Подписано от:

Гергана Паси (ПанЕвропа България)

Андрей Лепавцов (ПанЕвропа Македония)

Валбурга Хабсбург Дъглас (ПанЕвропа Швеция)

Райнхард Клучек (ПанЕвропа Австрия)

Карлос Уриарте Санчез (ПанЕвропа Испания)

Ларис Гайзер (ПанЕвропа Словения)

Жан-Пол Пикапер (член на Председателството на Паневропейския съюз)

Игор Жалоба и Игор Гаврилов (ПанЕвропа Украйна)

Гордана Джурович (ПанЕвропа Черна гора)

Още ново около нас

Предстоящи събития