ТВ Дистанционни управления – Единно Дистанционно
20/11/2017

На 24 август 2017 г., Атлантическата дигитална мрежа (АДМ) – НПО клъстера на Атлантическия клуб в България, отправи писмо до Европейската комисия, призовавайки за въвеждане на универсално телевизионно дистанционно, което да замени излишните дистанционни управления в употреба. Според изследване, спонсорирано от АДМ, такъв стандарт би предотвратил емисиите на около 240,718 тона CO2 на всеки седем години, еквивалентен на емисиите от 24,5 милиона галона петрол. Предложението цели да намали вредите за околната среда, да улесни потребителите и да подкрепи кръговата икономика на ЕС, като елиминира неефективните продукти от пазара и намали електронните отпадъци. Писмото е подписано от д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България, Гергана Паси, Дигитален шампион за България и президент на ПанЕвропа България, и Бисерка Бенишева, директор „Европейски въпроси“ на ПанЕвропа България.

Целта на отвореното писмо е да представи на вниманието на ЕК проблема за излишните дистанционни управления за телевизори, използвани в нашето ежедневие, и да отправи конкретно решение, което е в полза на потребителите, околната среда и кръговата икономика.

Средна маса на дистанционно устройство100гр. (например в Уолмарт)
Количество АБС в едно дистанционно~ 0.075кг.
Времеви период7 години: 2007-2013 (Мишел, Атали и Буш, 2014 стр.11)
Брой телевизори в употреба през 2013 в ЕС337 млн. (Мишвл, Атали и Буш, 2014 стр.11)
Емисии въглероден диоксид за 1кг. АБС3.1кг. (Бустед, 2005 p.9)
Средна издръжливост на телевизионен комплект4-10 години à средно 7 години (CCM, 2017)
Средна издръжливост  на дистанционно~ 7 години (CCM, 2017)

Единно ТВ-Дистанционно:

На всеки 7 години бихме предотвратили приблизително общо 240 718,6 тона емисии на CO2 от производството на пластмаса, батерии и фибростъкло на излишни дистанционни управления.

В допълнение – писмото продължава:

  • Употребата на множество дистанционни устройства обърква потребителите;
  • Всичките компоненти са вредни за околната среда;
  • Политиката за еко-дизайн на ЕС изисква продукти, които слабо допринасят за енергийната ефективност на стоките, да бъдат елиминирани от пазара.

Атлантическата дигитална мрежа напомня, че „стратегията за кръгова икономика на ЕС изисква да се вземат предвид недостатъците на електронните отпадъци от излишните дистанционни“. АДМ поддържа тезата, че  най-доброто решение е да бъде намален броят на излишните дистанционни управления, „чрез въвеждане на задължителен единен стандарт на ЕС за производство на телевизионни комплекти“. Според нея този стандарт „ще постави началото на едно ново поколение устройства, които ще бъдат управлявани от универсално и стандартизирано телевизионно дистанционно управление“.

Още ново около нас

Предстоящи събития