Универсално USB зарядно за мобилен телефон
02/01/2018

През май 2008 г. Атлантическата дигитална мрежа (АДМ) – НПО клъстера на Атлантическия клуб в България, изпраща oтворено писмо до заместник-председателя на ЕК Гюнтер Ферхойген, относно стандартизирането на всички зарядни устройства за мобилни телефони. Процесът по създаването на универсални зарядни започва през юни 2009 г., когато Европейската комисия печели подкрепата на телефонните производители относно всякакви стандарти, които предстои да очертае. След оказана подкрепа и от Международния съюз по далекосъобщения през октомври 2009 г.,  през декември същата година Европейската комисия предава мандат, изискващ Европейският комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) и Европейският институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) да определят стандартите за универсалните зарядни. През 2010 г. двата европейски органа публикуват стандарти за зарядни за мобилни телефони с възможност за активиране на данни (или такива които могат да бъдат свързвани към компютър). На 13 март 2014 г. Европейският парламент гласува директива, според която всички телефони на европейския пазар ще трябва да бъдат зареждани с универсално зарядно. Директивата бива приета с 550 гласа за, 12 против и 8 въздържали се. Последвалото формално одобрение от Европейския съвет дава на държавите-членки две години да транспонират нормите в националните си закони, вследствие на което производителите имат допълнителна година да се съобразят с тях.

Соломон Паси подчертава, че въвеждането на универсалните зарядни в Европейския съюз ще спести около 13 милиона метрически тона въглеродни емисии и 16 – 17 милиона метрически тона електронни отпадъци годишно.

„Това е колосален принос от страна на България спрямо защитата на околната среда. България демонстрира, че малка държава, наскоро присъединила се към ЕС, може да промени установените европейски практики в позитивна насока. Българската победа с инициативата за универсално зарядно за мобилен телефон показва, че нашата държава има множество сфери, в които може да сподели опит, от стандартизираните батерии за телефони, компютри и лаптопи до стандартизираните дистанционни за аудио и ТВ техника“, казва Паси.