101 дни до София – столица на Европа: Нашите приоритети
18/09/2017

ПанЕвропа България, Министерство за Българското председатество за Съвета на ЕС и Представителство на Европейската комисия в България организират първата публична дискусия на приоритетите на Българското председателство на ЕС „101 дни до София – столица на Европа: Нашите приоритети.

Дискусията ще бъде открита от министъра за Българското председателство Лиляна Павлова. Очаква се участниците в дискусията да дадат мнения, предложения и коментари в отделните панели – Европа на консенсуса, Европа на конкурентоспособността и Европа на кохезията. Водещи на панелите ще бъдат президентът на Атлантическия клуб в България д-р Соломон Паси, председателят на Европейския институт за стратегии и анализи Илия Лингорски, евродепутатът Андрей Новаков.

Регистрацията е задължителна http://bit.ly/2wSFY33 . Моля, отбележете панела/панелите, в които бихте искали да вземете участие.

10:30 – 11:00             РЕГИСТРАЦИЯ

11:00 – 11:10              ОТКРИВАНЕ

 Гергана Паси, председател, ПанЕвропа България

11:10 – 11:30              ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО  НА СЪВЕТА НА ЕС

 Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

11:30 – 12:45              ДИСКУСИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

 Панелна дискусия: Европа на консенсуса

Модератор: д-р Соломон Паси, президент, Атлантически клуб в Бългрия

(сигурност – отбранителен съюз, миграция, Западни Балкани, Дунавски  и  Черноморски регион, ефективно и справедливо правосъдие)

Панелна дискусия: Европа на конкурентноспособността

Модератор: Илия Лингорски, президент, Европейски институт за стратегии и  анализи

(единен цифров пазар, предприемачество и социални иновации, Икономически и  валутен съюз, Банков съюз и Съюз на капиталовите пазари, екология, енергиен  съюз, бъдещето на труда)

Панелна дискусия: Европа на кохезията

Модератор: Андрей Новаков, член на Европейския парламент, ЕНП

(Многогодишна финансова рамка след 2020, кохезионна политика, обща  селскостпанска политика, културата като стретегически ресурс)

12:45 – 12:55              ОБОБЩЕНИЕ НА ДИСКУСИЯТА

 Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС

12:55 – 13:00             ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ

Гергана Паси, председател, ПанЕвропа България13:00                           „ДИСКУСИЯ НА ЧАША КАФЕ“

Още ново около нас

Предстоящи събития