Екатерина Димитрова

Екатерина Димитрова е завършила бакалавър по международни отношения и магистратура по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Има 9-годишен опит в неправителствения сектор като граждански активист. Работила е като координатор „Онлайн комуникации“ по проекти на Министерството на младежта и спорта и Българската платформа за международно развитие. В периода 2015 – 2018 г. е член на Управителния съвет на Младежката секция на Дружеството за ООН в България и главен редактор на онлайн медията „UNA News Bulgaria“.

В Атлантически клуб в България работи като мениджър „Програми и проекти“ от 2015 г., като отговаря за координирането и изпълнението на редица международни програми и проекти на организацията, част от които програмата „Младежки посланици на НАТО“.

От 2019 г. до 2022 г. е генерален секретар на Младежко евро-атлантическо дружество (МЕАД) – младежката организация на АКБ.

През 2022 г. е съветник на заместник министър-председателя по ефективно управление.