AI & CYBER | AN ABUNDANCE OF POTENTIAL

Двудневното събитие е продължение на организираната от нас в края на януари тази година международна конференция “AI & The Digital Economy: Shaping Bulgaria’s Digital Future in the OECD Perspective”, която предизвика голям интерес сред обществеността, академичния и бизнес сектора в България, и ще се съсредоточи върху сферите на дигиталната трансформация, иновациите и киберсигурността.

Целта на конференцията е да стимулира междусекторния дебат за предизвикателствата и възможностите пред цифровия преход на България, като даде отговори на въпроса каква е най-подходящата рамка за неговото изпълнение в съответствие с най-добрите практики и международните стандарти.

Събитието също има за цел да допринесе към продължаващите усилия на България по подготовката за членство в ОИСР.

Ще бъдат представени отговорни решения на обществените предизвикателства чрез надежден изкуствен интелект и ще покажем рисковете за киберсигурността, породени от ускоряващата се цифрова трансформация. Събитието ще разгледа необходимите стъпки към националния цифров преход в България – държава, позиционирана като център за цифровите иновации в региона на Югоизточна Европа с международно признат набор от експерти.

Онлайн аудиторията ще има възможността да чуе мнението по темата на редица говорители, сред които представители на изпълнителната власт академичните среди, експерти по отбрана, сигурност и ИКТ, журналисти, както и представители на водещите международни органи, занимаващи се с въпроса, включително Европейската комисия, ОИСР и НАТО.

ПЪРВИЯТ ДЕН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ще се фокусира върху представители на публичния сектор от България и чужбина, както и високопоставени служители от Европейската комисия, ОИСР и НАТО. Панелистите ще обменят опит и ще обсъдят добри практики, стратегии и необходими умения за успешното внедряване на цифрови инструменти в полза на изграждането на устойчива и сигурна цифрова инфраструктура в България. Ще бъде засегнато и утвърждаването на изкуствения интелект като един от основните фактори за гарантиране на конкурентоспособността на европейската икономика.
ПРЕЗ ВТОРИЯ ДЕН представители на частния бизнес в България ще представят успешни истории, свързани с интеграцията на изкуствения интелект и машинното обучение, местни иновативни разработки и възможности за междусекторно сътрудничество. Лидери от кибер индустрията ще запознаят аудиторията с новите реалности в дигиталната сигурност, промяната в кибер атаките след COVID-19 и как да изградим добри навици за киберсигурност.