Лидерите на Three Seas Summit and Business Forum, който ще се проведе в София на 8-9 юли 2021 г., ще наблегнат над подготовката на осезаеми мерки за подсилване на стратегията за регионална дигитална трансформация, част от които: Изграждане на поддържаща екосистема за нововъзникващи технологии; Развитие на регионалната цифрова инфраструктура; Идентифициране на споделени ресурси за инвестиране в дигитализация; Засилване на гласа на региона по въпросите за дигиталната политика в Европейския съюз и трансатлантическите отношения. Горното ще бъде постигнато чрез: Съставяне на карта на съществуващите дигитални центрове и клъстери; Създаване на виртуален център за киберсигурност с академия за обучение и съвместни стандарти за киберсигурност; Стартиране на инициатива за цифровизация в публичния сектор; Създаване на 3SI съвет на дигиталните министри; Създаване на база с информация за за най-добри практики и възможност за обмен на опит; Идентифициране и засилено инвестиране в дигитални проекти, като част от програмата на 3SI; Поемане на проактивна роля в дебата за цифровите приоритети на ЕС.