EU YOUTH POWER
12/04/2021

EU Youth Power е международен многогодишен проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз и основан на сътрудничество между четири държави: България, Румъния, Република Северна Македония и Грузия. Проектът е насочен към подобряване на разбирането за гражданството на ЕС на ученици от професионални гимназии и младежи от цяла Европа. Цел на проекта е да премахне езиковите бариери пред младите хора в Европа.