Бъдещата посока на Европа: Холандското председателство на ЕС през 2016

На 7 януари 2016 година в зала „Средец“ на София Хотел Балкан от 11:00 до 12:15 часа се проведе публична дискусия на тема „Бъдещата посока на Европа: Холандското председателство на Съвета на ЕС“. Организатори на събитието бяха ПанЕвропа България съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия, Представителството на Европейската комисия в България, Фондация „Конрад Аденауер“ и Българският дипломатически институт. В дискусията взеха участие Н.Пр. Томас ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, Н.Пр. Екатерина Захариева, министър на правосъдието на България и Н.Пр. Меглена Кунева, вицепремиер по координация на европейските политики и институционалните въпроси. Модератор на дискусията беше Президентът на ПанЕвропа България г-жа Гергана Паси.

Интересът към събитието беше изключително голям, доказателство за което беше присъствието на близо 300 души, от които посланици, политици, дипломати, представители на бизнеса, на различни неправителствени организации, на медиите, ученици, студенти и др. В кратката всъпителна част беше наблегнато на ключовата роля на Нидерландия през 2016г., която ни представя немалко предизвикателства. Бяха отбелязани очакванията на международната общност за едно топ председателство от водеща страна в ЕС, каквато е Нидерландия, и на символиката на факта, че посланикът на Нидерландия, която е държава активно ангажирана с правния ред, седи рамо до рамо с българския министър на правосъдието, чиято първа публична изява е именно настоящата публична дискусия. Бяха направени препратки към предишното холандско председателство и към предстоящото през 2018г. българско.

На срещата Н. Пр. Томас ван Оорсхот представи приоритетите на холандското председателство и очерта предизвикателствата пред ЕС за 2016г., както и ролята на Нидерландия като надежден медиатор, който може да достига до компромиси и да е успешен балансьор, да осъществява стратегическите приротети, заложени в дневния ред на Съвета и в програмата на Комисията. Предизвикателствата, пред които сме изправени в първото 6-месечие на 2016-та са: терористични атаки, бежанска вълна, държави-членки, преосмислящи членството си в Съюза, загуба на доверието на гражданите в европейските институции, връзки с основни големи сили. Успехът на холандското председателство зависи от възможността му за адекватен отговор на неочаквани събития. Необходима е споделена отговорност, за да може да се отвърне на предизвикателствата. А именно от тях посланикът на Нидерландия извежда приоритетите на председателството: бежанската криза, вътрешна сигурност, вътрешен пазар, силен валутен съюз, предстоящи политики за климата и енергията. Председателството ще се фокусира там, където интервенцията на ЕС е най-необходима, върху прозрачността на действията на Съюза и върху иновациите за професионален растеж и работни позиции. 3 са принципите: фокусиране, връзка с гражданите, иновации. Държавите-членки трябва да изпълнят задължението си да помогнат на бежанците, да увеличат възможностите за интеграция и да заздравят граничната си сигурност. Нидерландия ще работи за един сигурен, справедлив и устойчив Съюз. Единният пазар, по-справедлив вътрешен пазар и финансова стабилност също са ключови теми. Председателството ще се старае и да ускори прехода на Европа към кръгова икономика. Нидерландия ще работи усърдно и ще се старае да е надежден партньор на ЕС във вземането на решения и осъществяването на реформи.

В изказването си министърът на правосъдието Екатерина Захариева отбеляза важността и необходимостта от продължаване на съдебната реформа и върховенство на правото и справедливостта. Основополагащо е възвръщането на доверието на гражданите в правосъдната система и осигуряването на независимостта на българския съд. Г-жа Захариева увери, че конституционните промени ще бъдат консолидирани чрез поредица от законодателни изменения в Закона за съдебната власт и нормативните актове във връзка с неговото прилагане. Като част от нейните приоритети бяха изложени структурата на Висшия съдебен съвет, електронното правосъдие, съобразяване с европейските стандарти и препоръки, промени в Наказателния кодекс и сигурността в кибер-пространството.

Вицепремиерът Меглена Кунева обърна внимание на очакванията на България към холандското председателство, ролята на председателството като балансьор, фокусирането върху първите разговори за многогодишната финансова рамка и кохезията и въпроса за членството на България в Шенген в изказването си.

Последва сесия за въпроси към Н. Пр. Томас ван Оорсхот и Н.Пр. Екатерина Захариева, в която публиката беше много активна. От своя страна, това беше и предпоставка дискусията да продължи по-дълго от предвиденото. След това гостите имаха възможността да гледат директно включване от Амстердам.

За повече информация можете да видите:

Видеозапис на събитието

Фотогалерия на събитието

Текст на изказването на Н.Пр. Томас ван Оорсхот (на англ. език)

Текст на изказването на Н.Пр. Екатерина Захариева

Още ново около нас

Предстоящи събития