ЕС след унгарското председателство и къде е България

ПанЕвропа България, заедно с Атлантическия клуб в България и Институт „Отворено общество“ – София, и със съдействието на Института за културна дипломация организира публична дискусия по повод края на Унгарското председателство на Европейския съюз, наречена „ЕС след Унгарското председателство и къде е България“. Участие в дискусията взеха посланикът на Унгария в България Н. Пр. Юдит Ланг, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и президентът на Паневропейското движение в България г-жа Гергана Паси. Събитието се проведе на 23 юни в хотел „Радисън“ в София.

Дискусията откри г-жа Гергана Паси, която поднесе своите поздравления към Н. Пр. Юдит Ланг. Тя поздрави посланик Ланг за постигнатите успехи по време на Унгарското председателство и изтъкна факта, че именно по време на това председателство бе гласуван законът за стандартизиране на зарядните устройства на мобилните телефони, проект, иницииран от Соломон и Гергана Паси.

Посланикът на Унгария направи равносметка на изминалите шест месеца от първото председателство на Съвета на ЕС на нейната страна и изрази своето задоволство от направените стъпки за прилагането на стратегията „Европа 2020“ и подобряването на икономическите политики в ЕС (кохезионната политика, създаването на съвместна енергийно ефективна политика и инфраструктура, икономическото управление и мерки, водещи до по-строга бюджетна дисциплина и планиране. Тя изрази надежда, че са успели в стремежа си да поставят Европа по-близо до хората, защото точно те я правят силна. Именно „Силна Европа“ бе мотото на Унгарското председателство на ЕС.

Като основен акцент в публичната дискусия се открои и европейската стратегия за развитие на Дунавския регион и осъществяването на програми за устойчиво развитие на региона, които да спомогнат за едно по-ефективно водно стопанство, ускорено изграждане на трансевропейските транспортни коридори и засилване на научното сътрудничество между страните по поречието на река Дунав. Министър Плевнелиев изрази своя оптимизъм и заяви, че големите проекти трябва да се случват, за да отворят път за малките. „Свързаност е нашата предпоставка за успех и същевременно тотален приоритет“, бе неговата теза. Точно поради тази причина България настоява средствата от Кохезионния фонд за инфраструктурните проекти да не бъдат намалявани през следващия програмен период (2014–2020 г.). Росен Плевнелиев сподели гордостта си от факта, че България е единствената държава, реализирала проект чрез крос-финансиране от три фонда. Според него това е правилната стратегия, чрез която следва да бъдат реализирани проектите.

Дискусията „ЕС след Унгарското председателство и къде е България“ се състоя ден преди започването на заседанието на Европейския съвет и се радва на широк интерес от страна на медии, студенти, представители от бизнес средите и дипломатическия корпус в България.

Още ново около нас

Предстоящи събития