Международен семинар: „Ориентири за телемедицината: Подобряване на здравната сигурност на Балканите“, 15-17 ноември Скопие, Македония

Международният семинар бе организиран от ПанЕвропа България и Изследователския център за сигурност, отбрана и Мир с подкрепата на програмата на НАТО „ Наука за мир и сигурност. Форумът събра на едно място 26 експерти и лидери в сферата на телемедицината от 12 държави. Лекторите и участниците обмениха опит и познание, достигайки консенсус, разкриващ острата нужда от активното промотиране и нуждата от привличането на държавните, академичните инситуции, както и неправителствения сектор за развиването на телемедицината във всичките ѝ направления. Встъпителни речи държаха д-р Соломон Паси, президентът на Атлантическия клуб в България; Синиса Апостолоски, съветник по телекомунациите в Агенцията за електронна комуникация на Република Македония, Изет Мексити, кмет на район Чайр, Скопие; Карла Стоун, изпълнителен директор на Световния търговски център в Делауер. Почетни гости на събитието бяха Н.П. Иван Петков, посланик на Република България в Република Македония; Зоре Темелковски,председател на Македоно- Българската търговска камара; Нано Ружин, бивш посланик на Република Македония в НАТО и др. По време на уъркшопа бяха положени обсъдени съвместни инициативи и бъдещи проекти за развиване на телемедицината на Балканите. Може да гледате цялата конференцията на следните линкове: Първи ден( откриване и първи панел) : https://www.youtube.com/watch?v=zFcUhqBJAGY Втори ден,част 1 ( панели 2 и 3): https://www.youtube.com/watch?v=V1JQjwj6JA8 Втори ден,част 2( панели 4 и 5): https://www.youtube.com/watch?v=6RrQQhdGbYg Трети ден, (панел 6 и заключителни думи) https://www.youtube.com/watch?v=2RauhhXihTY

Още ново около нас

Предстоящи събития