Опитът на България от процеса за присъединяване и членство в ЕС – препоръки за Сърбия

От 8-ми до 10-ти юли 2012 г. Центърът за социален диалог и регионални инициативи от Белград, заедно с подкрепата на Посолството на Съединените Американски Щати и в партньорство с ПанЕвропа България и Атлантическия клуб в България и Сърбия, организира тридневен семинар в курорта Капаоник, Сърбия, озаглавен „Опитът на България от процеса за присъединяване и членство в ЕС – препоръки за Сърбия“.

Семинарът имаше за цел да насърчи сътрудничеството между студенти, млади професионалисти и академици от Сърбия и България и да приближи българския опит за европейска интеграция до сръбски студенти и сръбската общественост като цяло. Примерът на българското членство в ЕС може да бъде особено ценен за бъдещите преговори за присъединяване на Сърбия, за използването на предприсъединителните фондове и проблемите с корупцията. Структурата на политическата система, структурата на икономиката, големите проблеми в развитието, населените и културите на България и Сърбия са сходни.

Целта на проекта бе да се установи връзка между младото население в двете страни и да им предостави възможност да се образоват и информират помежду си за големите предизвикателства, пред които България бе изправена по време на процеса си на интеграция в ЕС, както и какво може да научи Сърбия от българския опит. Този контакт и общата работа бяха още и възможност за установяване на ново приятелство и партньорски отношения между млади лидери от България и Сърбия.

Конференцията се състоя от две части. Първата част бе съставена от дискусии в три откриващи панела на тема „Българският опит от процеса за присъединяване и членство в ЕС“. През вторият ден студентите бяха разделени на три групи и участваха в работни групи и обучения относно трите най-важни теми за присъединителния процес на ЕС, тези от които Сърбия ще научи най-много от България. Това са борбата с корупцията; икономика, финанси и търговия; хармонизация на външната политика на България и Сърбия с външната политика на ЕС.

Българските лектори, представящи България на това събитие бяха:

Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България;

Гергана Паси, президент на ПанЕвропа България;

Максим Бехар, български бизнесмен и PR експерт;

Милен Керемедчиев, заместник-министър на външните работи на България;

Тихомир Безлов, eскперт, Център за изследване на демокрацията;

Калин Маринов, изпълнителен директор, Институт за икономическа политика

Още ново около нас

Предстоящи събития