Представяне на нов доклад „(не?)Победими пандемии“

ПанЕвропа България има удоволствието да Ви покани на

14.10.2022 г. от 10.30 ч. в БТА

на представянето на нов доклад:

„(не?)НЕПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ“.

пандемии? И защо (не?)победими?

За пандемията от КОВИД-19 вероятно скоро ще се говори в минало време, но тя ни посочи какви други рискови фактори за здравето също имат пандемичен мащаб. С някои от тях „съжителстваме“ от десетилетия и сякаш не можем или не искаме да победим.

ПанЕвропа България обедини научната мисъл и обществената отговорност на екип от авторитетни учени и експерти в своите области около една обща цел – реалната възможност да подобрим здравната осведоменост и качеството на живот на хората. Ежедневието ни е наситено с рискови фактори за здравето, които не може лесно да се премахнат, но може да се намалят вредите от тях. За това, обаче, е нужен разговор и усилие от цялото общество.

Учените и експертите от екипа, реализирал доклада, ще говорят за наука, но на разбираем език. Те ще представят ефективни решения за намаляване на вредите от рисковите поведения, които са били, са и вероятно ще останат още дълго част от живота ни.

Заповядайте на 14.10.2022 г. от 10.30 ч. в БТА, за да чуете повече за (не?)победимите пандемии и да зададете своите въпроси към:

Доц. Милена Георгиева – Лаборатория по Молекулярна генетика към Институт по Молекулярна биология – БАН, експерт по генетика, епигенетика и биология на стареенето, член на Дружество по клинична епигенетика, Съюз на учените в България и Федерация на европейските биохимични дружества.

Проф. Георги Момеков – председател на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ при Фармацевтичен факултет на МУ, София.

Детелина Стаменова – психотерапевт, психолог и социолог, член е на Дружеството на психолозите в България.

Аркади Шарков – макроикономист, експерт в икономика на здравеопазването, устойчивото развитие и данъчната политика, част от Експертен клуб по икономика и политика (EКИП).

Очакваме Ви в БТА!

Представянето на доклада може да проследите и онлайн с линк на БTA:  (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ  и на ПанЕвропа – България/ PanEuropa-Bulgaria | Facebook

Още ново около нас

Предстоящи събития