Приоритети в диалога между САЩ и ЕС през 2012 г.

ПанЕвропа България, заедно с Атлантическия клуб в България, посолството на САЩ и посолството на Дания, както и със специалната подкрепа на Института за културна дипломация, организираха дискусията „Приоритети в диалога между САЩ и ЕС през 2012 г.”

Дискусията беше открита от президентът на ПанЕвропа България г-жа Гергана Паси, която представи специалните гости на събитието – посланикът на САЩ в България Н. Пр. Джеймс Уорлик и посланикът на Дания в България Н. Пр. Коре Янсон.

Н.Пр. Джеймс Уорлик изрази становище за силната връзка между САЩ и Европейския Съюз. Икономиката, човешките права и бъдещето бяха само едни от темите, които г-н Уорлик спомена. Посланик Уорлик посочи, че САЩ и ЕС са двете най-големи икономики в света и двете държави заедно реализират до 50 % от световния БВП. След създаването на енергийния съвет между САЩ и ЕС през 2009, се задълбочи диалогът за стратегически енергийни въпроси, които имат интерес и за двете страни, като допълнително насърчи тяхното сътрудничество по енергийните въпроси. След създаването на енергийния съвет между САЩ и ЕС през 2009, се задълбочи диалогът за стратегически енергийни въпроси, които имат интерес и за двете страни, като допълнително насърчи тяхното сътрудничество по енергийните въпроси. Американския посланик продължи с въпросите, свързани с протекцията на гражданите, киберсигурността и киберкриминалността. Г-н Уорлик спомена, че ЕС и САЩ оказат влияние върху усилията за противпоставянето на екстремизма чрез споделяне на информация, координирана комуникация и даването на възможност на местните партньори. Американският посланик обърна внимание и на сигурността на гражданите, на киберсигурността и киберкриминалността. ЕС и САЩ оказат влияние върху усилията за противпоставянето на екстремизма чрез споделяне на информация, координирана комуникация и даването на възможност на местните партньори.

След изказването на посланик Уорлик, Н.Пр. Коре Янсон започна своята реч като изтъкна идеологическите основи на демокрацията и резултата от нея по време на развитието на света. Стабилните общества, които се намират в Северна Америка и Европа са изградили своите ценности върху свободата, свободния пазар, човешките права, свободата да се взимат решения – това са само част от универсалните човешки стойности, които посланик Йансон подчерта. Посланик Йансон продължи с атинската демокрация, която е послужила за пример за трансатлантическите стойности, с които съвременното общество се гордее и до днес. Следващият период, който Н.Пр Коре Йансон посочи, е бил времето на Френската реолюция, който е послужил като принцип за човешките права. „Права, с които се раждаме, а не права, които си спечелваме или купуваме”, каза г-н Янсон. Датският посланик продължи своята реч с оглед на събитията през 90-те години на миналия век, когато обществото имаше много по-оптимистичен поглед към бъдещето на света. В момента доста нации и институции от стария континент смятат, че ЕС не може да гарантира това, за което се бори. Въпреки това, г-н Йансон защити тезата си, че през 21 в. трябва напълно да се използват трансатлантическите ценности чрез сътрудничестово, което ще изгради за мира и стабилността. Посланик Йансон продължи своята лекция със защитата на общите трансатлантически стойности, които са приоритет на датското председателство на ЕС, тъй като Дания е горда, с това, което е изградила досега. Едно от големите постижения на датското председателство е подготовката за приемане на Хърватия в ЕС през 2013 г. По време на датското председателство се откриха предприсъединителни преговори с Черна гора. В глобален аспект, датското председателство подаде сигнал за Иран и работата им в областта на външните отношения по редица санкции, включително и ново петролно ембарго. Това помогна да се подновят преговорите свързани с иранската ядрена програма. В заключение на своята реч, Н. Пр. Йансон каза, че стойността и силата на нашите трансатлантически ценности остава непроменена, тъй като ни води към по-добър начин на живот.

Репортаж от събитието може да видите тук.

Още ново около нас

Предстоящи събития