Публична дискусия: Европа – по пътя към дигитално бъдеще

На 2 ноември 2017 г. (четвъртък) президентът на Конфедерация Швейцария Дорис Лойтард и президентът на Република България Румен Радев се събраха на публична дискусия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дискусията бе озаглавена „Европа – по пътя към дигиталното бъдеще“, на която присъстваха различни официални лица, както и български студенти. Дискусията бе последвана от Q & A сесия.

Президентите пставиха фокус върху бързо променящия се и развиващ дигитален свят и за възникващата нужда от цифровизация в цяла Европа.

В изказването си президента Радев заяви, че в наши дни, трябва да сме свързани дигитално, за да бъдем силни като страна и обединени като континент. По думите на Радев, Европа не изостава цифрово, но трябва да се направи много повече, за да бъде съпоставима с останалите участници на световната сцена. Например, трябва да се работи над развитието на единния цифров пазар, обмена на данни между европейските електронни правителства и т.н.

Президентът Дорис Лойтард акцентира върху важността на цифровизацията в демократизацията на една страна и допълни, че България е правилното място да се проведе такава дискусия за цифровото бъдеще на Европа, тъй като самите хора в България са преминали през процеса на демократизация.  Според президента Лойтард демокрацията не е статичен елемент и е силно повлияна от цифровизацията. Тя заяви, че швейцарското правителство изцяло подкрепя цифровизацията в Европа, но това е невъзможно да се случи без сътрудничеството между икономическия сектор, университетите и политиците по света. Според нея международната общност, гражданското общество и частният трябва си съртудничат чрез общи споразумения. В заключение тя заяви, че никоя друга революция в глобален мащаб не е засегнала хората толкова, колкото дигиталната революция.

Още ново около нас

Предстоящи събития