Резултати от публичната дискусия на тема „ЕС по време на Ирландското председателство и къде е България“

На 15 януари 2013 г. ПанЕвропа България, с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“ организира публична лекция на тема „ЕС по време на ирландското председателство и къде е България”. Специални гости на събитието бяха посланикът на Ирландия в България, Н. Пр. Джон Роуън, както и министърът по управление на средствата от ЕС, г-н Томислав Дончев.

Президентът на ПанЕвропа България, г-жа Гергана Паси, откри дискусията с напомнянето, че по време на предишното ирландско председателство на Съвета на ЕС, България е съумяла да отбележи значителен напредък в процеса по присъединяването си към Европейския съюз.

В своята реч Н. Пр. Джон Роуън засегна множество основни въпроси и аспекти, които ще станат неотделима част от ирландското председателство през 2013. Посланик Роуън представи ясните перспективи, към които ирландското председателство ще се стреми, една от които е разширяването на Съюза, най-вече интеграцията на Хърватия идното лято. Г-н Роуън изяви своите големи надежди, както и надеждите на тазгодишното председателство за продължаващата работа по преговорите с Исландия, Турция и Черна гора и възможността за преговори с други възможни членки като Бивша югославска република Македония, Сърбия и Албания.

Посланикът изясни посоката и действията, които председателството ще предприеме. Един от главните проблеми, над които председателството ще се съсредоточи е продължаващата икономическа криза в ЕС. Голямо значение ще бъде отдадено на подсилването на правителствата, инвестиции в създаването на работни места и подобряването на единния пазар. Като крайна цел е фискална и икономическа стабилност, възстановяване на работните места и социална кохезия сред държавите членки. Посланикът заяви, че целта на това председателство е да промени курса на случващото се в момента и да осигури продължителната стабилност на ЕС, доказвайки методите на ЕС като продуктивни дори в лицето на несъизмерима икономическа криза. Негово превъзходителство поясни, че кризата разкри много от слабостите на Европейския съюз и паричната система като цяло, но също така, че проблемите ще бъдат разрешени от ЕС, като същевременно организацията ще стане по-силна от всякога.

Друга ключова област ще бъде по-голямата европейска сплотеност, която до този момент се е доказала като най-ефективния инструмент на ЕС за справяне с проблеми, които са присъствали, както сега, така и в миналото. Тази сплотеност се разработва в програмата на ЕС за периода 2013-2020 г. и цели да осигури европейски инвестиции в дългосрочни икономически цели. Посланикът акцентира върху нивото на сътрудничество постигнато от ЕС, отличавайки го от всяка друга многонационална организация в света. ЕС е една от най-успешните сили за постигане на мир, просперитет, демокрация и защита на човешките права – това е политика, която Ирландското председателство ще се стреми да продължи. Г-н Роуън потвърди, че Ирландското председателство силно ще подкрепи предложенията на банковия съюз, включващи по-ефективно управление, разрешаване на провалящи се финансови институции и повече защита за данъкоплатците и потребителите. Председателството, както се разбра от думите на г-н Роуън, ще изработи финансови механизми, целящи да възпрат бъдеща банкова криза.

Друг съществен проблем, който ще бъде разискван, е премахването на бариерите възпрепятстващи свободното придвижване на хора в ЕС. Председателството ще направи опит за въвеждането на преносимост на пенсиите, по-строга защита на правата и улеснения относно предвижването на студенти. Въпросът за „Шенген” отнасящ се за членството на България и Румъния също бе споменат в речта, като посланикът заяви, че председателството ще ускори договарянето и ще изглади всякакви проблеми. Посланикът завърши своята реч с напомняне за миналогодишната Нобелова награда за мир, присъдена на Европейския съюз, доказвайки ясните резултати от действията на ЕС.

Министърът по управление на средствата от ЕС, г-н Томислав Дончев, обърна внимание на темата Ирландско председателство, като посочи вече зададените приоритети на Ирландия в качеството си на председателстваща държава, а именно растеж, иновации, политика на заетост насочена към малките и средни предприятия.

С оглед на кризата в ЕС министърът отбеляза, че вече извършеното стабилизиране на публичните финанси е само основата, върху която трябва да се надгражда в сферата на растежа и работните места.

Той се съгласи с това, че 2013 година ще бъде една интересна за България. Стартирайки от самото начало на годината, през февруари месец ще бъде зададена новата финансова рамка. Финансовите инструменти са в процес на програмиране, като вече са договорени техническите параметри на договора за партньорство по оперативните програми за новия програмен период.

Предизвикателността на 2013 година според г-н Дончев се изразява и в поддържане бързите темпове на плащане, което зависи от способностите на Държавната администрация. Той посочи ръст при темповете на разплащане по финансираните отвън проекти. За него изразходването на оперативни средства в никакъв случай не осигурява ефекта от тях. Като пожелание той изрази това да не се обръща цялото внимание върху обема средства, а разговора да се префокусира в насоките ефект, резултат, принос.

Като заключение на своята реч, министър Дончев пренасочи вниманието от недостига на финансови средства към дефицита на идеи, идеи от стратегическа важност.

Изказванията на двамата гости беше последвана от дискусия, в която се включиха младежи от 137 СОУ, студенти, представители на бизнеса и неправителтвения сектор.

Събитието се състоя в хотел „Хилтън“ София и бе посетено от над 120 души, сред които множество посланици, представители на Президентството, МВнР, МВР, предишни министри и отразено от множество медии.

Още ново около нас

Предстоящи събития