Участие на представители на ПанЕвропа България в първото заседание на Обществения съвет към МВнР

Общественият съвет към Министерството на външните работи се събра на първото си заседание на 4 юли 2013 г. Повече от 20 организации, работещи в сферата на външната политика и сигурността, сред които и ПанЕвропа България, излъчиха свои представители. Над два часа те дискутираха по приоритетите в дейността на министерството и Наредбата за кариерно развитие на дипломатическите служители. Основна цел на Обществения съвет е да създаде платформа за диалог с гражданските организации, които имат отношение към външната политика и международните отношения, и да засили прозрачността в работата на МВнР.

Министърът на външните работи Кристиан Вигенин представи визията си за българската дипломатическа служба. „Ще работя за това да има една професионална, ефективна дипломатическа служба, в която дипломатите да се чувстват достатъчно мотивирани и достатъчно подготвени да отстояват българския интерес. Ще огранича до минимум опитите за политически натиск върху дейността на МВнР, ако въобще има такива. Ще направя така, че политическите назначения да бъдат доста под нивото, определено по закон. Ако се правят изключения, то те ще бъдат за хора, които имат достатъчна тежест и влияние в страната, но и покриват критериите, установени от Закона за дипломатическата служба.”, заяви той. По думите му, в работата на ведомството се прави анализ на свършеното до момента, ще има приемственост, но в същото време е необходимо и да се префокусират някои от досегашните приоритети и да реализираме външна политика, съобразена с нашите ресурси и възможности. Сред основните приоритети в дейността на своя екип Вигенин изтъкна поставянето на акцент върху двустранната дипломация и изграждането на коалиции по теми от български интерес в рамките на ЕС, активно участие в регионалното сътрудничество, изпълнение на всички ангажименти, произтичащи от членството на България в ЕС и НАТО и не на последно място работата с българските общности в чужбина. По думите му България досега не е успяла да формулира пълноценно своите интереси и позиции по редица въпроси от европейския дневен ред. „Ние трябва да имаме пълноценно членство в ЕС, което не може да бъде само и единствено усилие на МВнР, но и на останалите институции, като ще работим за подобряване на координацията с тях.”, подчерта външният министър.

Проф. Динко Динков от катедра „Международни отношения” в УНСС оцени инициативата на министър Вигенин за създаването на Обществения съвет като навременна и полезна. Той постави акцент върху необходимостта от активизиране и по-тясна координация между институциите в областта на енергийната дипломация. По думите му трябва да се работи постоянно и върху повишаване на квалификацията на българските дипломати. Проф. Динков обърна специално внимание на нуждата от засилване на регионалните политики на България по отношение на Югоизточна Европа и Черноморския регион. „Страната ни има ресурс да влияе върху политиките по отношение на Балканите по начин, така че да се изчистят натрупаните с годините негативи в оценката за региона.”, изтъкна професорът.

Посланик Любомир Кючуков от Института за икономика и международни отношения предложи да бъде изпълнено със съдържание участието на България в европейските политики. „Подкрепям необходимостта от прецизиране и изработване на активна българска позиция в дебата за бъдещето на Европа, което е една дългосрочна цел.”, каза още Кючуков. По отношение на заявената приемственост във външната политика на страната, посланикът отбеляза, че може да се говори за нова динамика при обосноваване на националните ни интереси, а не само за директна приемственост. По думите му българските посолства в чужбина трябва да бъдат центрове за връзка на нашата общност, като се засили и ролята на българските училища. Според него, за второто поколение наши емигранти това е единствената връзка с родината.

Симеон Николов от Центъра за стратегически изследвания изтъкна значението на взаимодействието между дипломатическата служба и научната общност. Според него е много важно поне веднъж годишно да се прави среща на екипа на министерството с представители на академичните среди. „По този начин ще има директен обмен на информация и добри практики, което ще повиши експертизата на дипломатическата служба.”, смята Николов.

Участниците в срещата дебатираха и върху проекта на Наредба за кариерното развитие на дипломатическите служители. Министър Вигенин отбеляза, че е приключило общественото обсъждане на документа, като са били получени повече от 20 предложения, които са били разгледани от работната група. Членовете на съвета се обединиха около необходимостта от прилагане на няколко водещи принципа при развитието и управлението на дипломатическата служба, които се намират в синхрон. Според тях новата наредба трябва да постигне по-голяма прозрачност в кариерното развитие, възможностите за израстване да са подчинени на принципа „професионализъм и кариерно развитие”, а основната цел да бъде ориентирана към постигането на резултати и професионализъм. По думите на ръководителя на работната група за работа по наредбата Пламен Петков, измененията в Закона за дипломатическата служба и състоянието на службата към момента са сред основните мотиви да се налага промяна.

В първото заседание на Обществения съвет към МВнР участие взеха представители на неправителствени организации, изследователи и експерти в сферата на международните отношения, представители на академичната общност и експерти от МВнР. В дискусията се включиха и студенти от специалност „Международни отношения”в УНСС и членове на Студентската асоциация за изследване на международните отношения. С консенсус беше решено заседанията на Съвета да се провеждат веднъж месечно.

Източник: http://www.mfa.bg/