Четвърто лятно училище на НАТО в България

Младежкaта организация на АКБ, Младежко евро-атлантическо дружество, с подкрепата на НАТО, организира едноседмичен международен семинар между 4 и 10 юни 2017 г., на тема „Настоящите предизвикателства пред НАТО в навечерието на срещата на високо равнище през 2017 г.“.

Семинарът беше съсредоточен върху анализа на приоритетите пред НАТО, необходими за адаптирането на Алианса към новата среда за сигурност. Ключовите теми включваха: настоящи предизвикателства пред сигурността в Черноморския регион, продължаващата миграционна криза, членството и приоритетите на България в НАТО, европейската сигурност след Брекзит, тероризмът и новото му лице, отношенията между НАТО и Русия след Украйна, замразените конфликти в постсъветското пространство, политиката на НАТО в киберотбраната и ролята на социалните медии, въпросите за равенството между половете в контекста на НАТО и Алианса след 2018 г. В хода на лекциите се стремяхме да хвърлим повече светлина върху горепосочените теми чрез многобройни дискусии, обсъждания в панели и групови дейности. Семинарът включи млади хора, представители на неправителствени организации, медии, представители на правителствата, експерти, работни групи, преподаватели и други. Освен посещаването на редица интригуващи лекции, участниците взеха участие и в забавни социални дейности.4

Още ново около нас

Предстоящи събития