Energy Dissected 3.0

2022 г. ясно показа, че енергетиката остава сложна, динамична и често неуловима материя, която изисква силна бдителност и постоянно внимание. Същата тази динамика изисква и обмислен баланс между разумна публична политика, решителни действия на правителството и значителни частни инвестиции в широкия спектър от енергийни подсектори, за да се отговори на настоящите и бъдещите нужди.

За да се намери отговор на някои от предизвикателствата, които донесе 2022 г., на 17 февруари 2023 г. се проведе конференцията Energy Dissected 3.0. Сред обсъжданите теми бяха енергийните перспективи на Европа, България и региона на ЮИЕ, усилията на България за диверсификация, ролята на САЩ в подкрепа на енергийната диверсификация в Европа, България и региона, новата Национална енергийна стратегия за следващите 30 години, представена от служебното правителство, дебатът за традиционните срещу възобновяемите източници и инвестициите, финансирането и цените на енергията.

Събитието събра на едно място представители на правителствения и неправителствения сектор, енергийни анализатори от България, ЕС, Русия и САЩ, както и експерти от бранша, за да споделят вижданията си за историческия прелом в енергийната политика на Европа.

Още ново около нас

Предстоящи събития