EU Meets the Balkans Forum

Третото издание на форума „ЕС посреща Балканите“ в София ще събере висши представители на Европейския съюз, министри от региона, дипломати и анализатори. Форумът, организиран от Европейския Либерален Форум, АЛДЕ и Атлантическия Клуб в България, има за цел да задълбочи сътрудничеството и да стимулира европейската интеграция на Балканите. Събитието е платформа за диалог и партньорство за преодоляване на общите предизвикателства, пред които са изправени както Западните Балкани, така и Европейският съюз.

Още ново около нас

Предстоящи събития