Жените и изграждането на мира: Какво правят и защо е от значение – Резолюция 1325

Атлантическият Клуб в България, Сдружението на жените-военнослужещи и Черногорско-американската младежка алумни асоциация с подкрепата на програмата на НАТО „Наука за мир” организират уъркшоп на тема „Жените и изграждането на мира: Какво правят и защо е от значение – Резолюция 1325” която ще се състои на 13-15 декември 2016 г. в Подгорица, Черна гора.

Семинарът ще събере представители на държавите-членки на НАТО и страните-партньори, които ще обсъдят развитието на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, необходимостта от единно право, ново разбиране и повече разговори и изследвания на тази тема. Идеята е да се повдигне въпросът и неговото значение, докато се обсъждат участието на жените в конфликтите, значението на изучаването тази област, пропуските, които трябва да бъдат попълнени, и конкретните въпроси, с които жените се сблъскват в тази среда. Ще има представители от въоръжените сили, НПО, правителството – около 21 лектора от държавите-членки на НАТО и партньорските страни.