Конференция 30 години Атлантически клуб в България

През 2021 г. Атлантическият клуб в България отбелязва 30 години от основаването си! Оставайки верни на нашия слоган „Изпреварваме бъдещето“ вече 30 години, ние продължаваме да идентифицираме и анализираме очакваните, но и непредсказуемите перспективи до 2030 г. и през следващите 30 години в един бързо променящ се свят. Ще отбележим 30-тата си годишнина със серия от събития и инициативи, една от които е виртуална конференция „Атлантическият клуб на 30: Подготовка за НАТО 2030“, която ще се проведе на 13 май 2021 г. В това събитие ще използваме досегашния ни опит, за да предложим идеи за справяне с нововъзникващи заплахи и непредвидими рискове за съвременните демокрации.