Международна конференция „НАТО на 70: 10 години напред и 15 години България в НАТО“

На 11 април, 09:30 ч., в Българската телеграфна агенция, Атлантическият клуб в България, Дипломатическият институт, Министерството на външните работи и Министерството на отбраната организираха международната конференция „НАТО на 70: 10 години напред и 15 години България в НАТО“, посветена на 70-годишнината на НАТО и 15-годишнината от членството на България в Алианса.

Конференцията събра на едно място политици, експерти, дипломати и представители на българските въоръжени сили и се излъчи на живо на Facebook страницата на Дипломатическия институт.

Целта беше да се отразят седемте десетилетия на трансатлантическото сътрудничество и ролята на НАТО в опазването на свободата на нейните граждани, заедно с приноса и опита на България в Алианса през последните 15 години. Конференцията послужи и като възможност да се разгледа бъдещето на България като държава-членка на НАТО и как Алиансът се адаптира към нашия бързо променящ се свят, като се има предвид международната сигурност и сътрудничество.