GIRLS IN AI BULGARIA
27/10/2021

Girls in AI Bulgaria e част от международната инициатива Teens In AI , която съществува, за да подкрепя социалното разнообразие и приобщаването на млади хора в сферата на изкуствения интелект.

Инициативата Teens In AI е лансирана на глобалната среща на ООН „AI for Good Global Summit“ през май 2018 г., с основа цел – да вдъхнови следващото поколение етични изследователи, предприемачи и лидери, които ще оформят света на утрешния ден.

Чрез комбинация от експертно менторство, беседи, семинари, хакатони и работа в екип, програмата създава платформа за млади хора на възраст 12-18 години и предоставя възможност за изучаване на Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) и Data Science.

Дигитална Национална Коалиция е първият и настоящ домакин на инициятивата в България, кoято стартира през октомври 2021 с локалното издание на международния онлайн хакатон Ada Lovelace Hackathon 2021.

„Не можем да си позволим да живеем в свят, в който изкуственият интелект и технологичните решения са изключително важни, а същевременно половината талант в света – именно момичетата – да бъдат изключени. Поздравления на организаторите на инициативата!“
– сподели Кристина Де Бруин, представител на UNICEF за Република България в речта си за откриване на първият проект на Girls In AI Bulgaria.