Илия Лингорски

Илия Лингорски е главен икономист на Българската банка за развитие и съпредседател на Комитета по енергетика, инфраструктура и публично-частно партньорство на Европейската лига за икономическо сътрудничество. Опитът му през последните 25 години е в инвестиционното банкиране, проектното финансиране, туризма, енергетиката, публичните финанси, международните финансови институции и академичната дейност. Служил е като заместник-министър на финансите и ръководител на Държавното съкровище, подуправител за България на Международния валутен фонд и председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Бил е член на Съвета на управителите на Международната инвестиционна банка (МИБ) и на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС). Бил е също така член на Управителния съвет на “Банкова консолидационна компания” АД, председател на Националния съвет по преструктуриране и развитие на стоманодобивната индустрия в България и член на Националния съвет за научни изследвания към министъра на образованието и науката (днес „Национален съвет за наука и иновации“).

Специализирал е в областта на математическото моделиране с приложения на системи с изкуствен интелект в Оксфордския университет и има публикации в международни издания на изследванията си върху използването на оптимизационни модели с генетични алгоритми и размита логика за моделиране и селектиране на композитни и структурни материали. Докторант е по икономика във ВУЗФ с изследване и моделиране на структурната конвергенция и отчитане на дивергенцията в процесите на присъединяване и интегриране в еврозоната. От 2014 г. до 2017 г. е настоятел на Американския университет в България, а от 2017 г. е член на Университетския съвет на АУБГ. Член е на Консултативния съвет за задгранична сигурност (OSAC) към Държавния департамент на САЩ, а през 2020 г. е избран за главен икономист на Атлантическия клуб в България.