Мадлена Маринова

Мадлена Маринова завършва магистърската си степен по право в СУ „ Св. Климент Охридски“, придобивайки професионалната квалификация „юрист“. Тя започва работата си в Атлантическия клуб в България през 1993 г., а благодарение на приноса си към организацията понастоящем е нейн вицепрезидент и член на Управителния съвет. В своята работа тя осъществява организационна и функционална координация на дейността на НПО клъстера на Атлантическия клуб в България – Атлантическата дигитална мрежа.