ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Въведение

Атлантическият клуб в България уважава Вашата поверителност. Настоящата Политика за поверителност разяснява как събираме, използваме, разкриваме и защитаваме Вашата информация, когато посещавате https://adn.bg/acb-home/. Прочетете внимателно тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с нейните условия, моля, не посещавайте нашия уебсайт.

Запазваме правото да правим промени в настоящата Политика за поверителност по всяко време и по всякаква причина. Ще Ви предупредим за всички промени чрез модификация на датата на нейната „Последна актуализация“. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването на актуализираната Политика за поверителност на нашия уебсайт и Вие се отказвате от правото да получавате конкретни известия за всяка такава промяна.

Насърчаваме Ви периодично да преглеждате настоящата Политика за поверителност, за да сте информирани за нейните актуализации. Вашето използване на нашия уебсайт след датата на публикуване на последната ревизирана Политика за поверителност ще бъде считано като запознаване с и приемане на промените във всяка ревизирана Политика за поверителност и Вие ще бъдете нейн обект.

 

Събиране на Вашата информация

Възможно е да събираме информация за Вас на нашия уебсайт по различни начини. Тази информация включва:

Лични данни

Лична информация, като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и демографска информация, като Вашата възраст, пол, роден град и интереси, които доброволно ни предоставяте, когато решите да участвате в различни дейности, свързани с нашия уебсайт, като например табла за съобщения, анкети, петиции и конкурси. Ние съхраняваме Вашите лични данни само за периода, необходим за постигане на целите, за които са били събрани, или за да се съобразим със законови или регулаторни изисквания. Вие нямате задължение да ни предоставяте лична информация от какъвто и да е вид, но отказът Ви да го направите може да Ви попречи да използвате определени функции на нашия уебсайт.

Производни данни

Информация, която нашите сървъри автоматично събират, когато осъществявате достъп до https://adn.bg/acb-home/, като вашия IP адрес, тип браузър, операционна система, време на достъп и страниците, които сте посетили директно преди и след достъп до нашия уебсайт.


Данни за мобилни устройства

Информация за използваното за достъп устройство, като идентификатор, модел, производител и местоположение на Вашето мобилно устройство, ако осъществите достъп до нашия уебсайт от мобилно устройство.


Данни от проучвания, петиции и конкурси

Лична и друга информация, която предоставите, когато отговаряте на анкети или петиции, или когато участвате в конкурс.

 

Използване на информацията

Наличието на точна информация за Вас ни позволява да Ви предоставим гладко, ефективно и персонализирано изживяване на нашия уебсайт. По-конкретно, можем да използваме информация, събрана за Вас чрез нашия уебсайт, за да:

 • Администрираме анкети, петиции и конкурси;
 • Ви изпращаме по имейл информация относно Вашето участието в анкета, петиция или конкурс;
 • Ви изпращаме по имейл отговор на съобщение, изпратено от Вас чрез таблото за съобщения на нашия уебсайт;
 • Доставяме и изпращаме бюлетини и друга информация относно дейността на Атлантическият клуб в България;
 • Ви уведомяваме за актуализации на нашия уебсайт;
 • Събираме анонимни статистически данни и анализ за вътрешно ползване или за ползване с трети страни;
 • Следим и анализираме тенденциите, свързани с използването на нашия уебсайт, с цел да подобрим неговата функционалност;
 • Увеличим ефективността и работата на нашия уебсайт;
 • Отстраняваме неизправности по уебсайта;
 • Потърсим подкрепа в поддръжката на уебсайта;
 • Подпомогнем правоприлагането и да отговорим на призовка.

 

Разкриване на Вашата информация

Възможно е да споделяме информация, която сме събрали за Вас, в определени ситуации. Вашата информация може да бъде споделена, както следва:

По закон или за защита на права

Ако смятаме, че освобождаването на информация за Вас е необходимо, за да отговорим на правен процес, да разследваме или отстраним евентуални нарушения на нашите политики, или да защитим правата, собствеността и безопасността на други хора, можем да споделим Вашата информация, съгласно с позволеното или изисквано от всеки приложим закон, правило или наредба. Това включва обмен на информация с други организации.

Доставчици на услуги

Възможно е да споделяме Вашата информация с трети страни, които извършват услуги за нас или от наше име, включително анализ на данни, доставка на електронна поща, хостинг услуги, обслужване на клиенти и маркетингова помощ.

Онлайн публикации

Когато публикувате коментари или друго съдържание на нашия уебсайт, Вашите публикации могат да бъдат гледани от всички потребители и да бъдат публично разпространявани извън нашия уебсайт за постоянно.

Партньори

Възможно е да споделяме Вашата информация с нашите партньори, като в този случай ще изискваме от тях да спазват настоящата Политика за поверителност. Партньорите ни включват другите организации, които са част от НПО клъстера на Атлантическата дигитална мрежа, нашите партньори в съвместно предприятие или други компании или организации, които ние контролираме или които са под общ контрол с нас.

Продажба или преобразуване

Ако реорганизираме или продадем всички наши активи или част от тях, претърпим сливане или бъдем придобити от друга организация, е възможно да прехвърлим Вашата информация на правоприемника. Ако прекратим дейността си или встъпим в несъстоятелност, Вашата информация ще бъде актив, прехвърлен или придобит от трета страна. Вие потвърждавате, че такива трансфери могат да възникнат и че приобретателят може да откаже ангажиментите, които поемаме в настоящата Политика за поверителност.

Ние не носим отговорност за действията на трети страни, с които споделяте лични или чувствителни данни, и нямаме правомощия да управляваме или контролираме заявления на трети страни. Ако вече не желаете да получавате кореспонденция, имейли или други съобщения от трети страни, Вие носите отговорност директно да се свържете с третата страна.

 

Проследяващи технологии

Възможно е да събираме и обработваме информация за Вашите посещения на нашия уебсайт, като страниците, които посещавате, уебсайта, през който сте осъществили достъп до нашия уебсайт, както и някои от търсенията, които извършвате. Използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на нашия уебсайт и да събираме обобщена статистика за потребителите на нашия уебсайт за вътрешни цели, свързани с проучване на пазара. В този процес можем да инсталираме бисквитки, които събират информация за името на Вашия домейн, Вашия интернет доставчик и операционна система, както и датата и часа на достъп до нашия уебсайт.

Бисквитки

Възможно е да използваме бисквитки и други технологии за проследяване на нашия уебсайт, с цел персонализиране и подобряване на Вашето изживяване. „Бисквитката“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат Вашия компютър. Повечето браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Можете да премахнете или отхвърлите бисквитки, както и да настроите браузъра си да Ви известява, когато получите бисквитка, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Можете и да откажете бисквитките изцяло. Ако обаче не приемате бисквитки, няма да можете да използвате пълната функционалност на софтуера на Вашия браузър, както и на нашия уебсайт. Съгласно Директива 2009/136 /ЕО, имаме право да съхраняваме бисквитки на Вашето устройство, които са от съществено значение за работата на нашия уебсайт, но всички останали бисквитки изискват Вашето разрешение. Възможно е уебсайтът на Атлантическият клуб в България да използва някои незадължителни бисквитки. Правим това с цел не да проследяваме отделни потребители или ги идентифицираме, а за да получим полезна информация за това как се използва нашия уебсайт и да продължаваме да го подобряваме в полза на потребителите.

Важно е да знаете, че използването на нов компютър, инсталирането на нов браузър, надстрояването на съществуващ браузър или изтриването или промяната по друг начин на бисквитките на Вашия браузър може също така да изчисти някои откази за бисквитки, плъгини или настройки.

 

Сайтове на трети страни 

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни и приложения, представляващи интерес, включително реклами и външни услуги, които не са свързани с нас. След като използвате тези връзки, за да напуснете нашия уебсайт, всяка информация, която предоставяте на тези трети страни, не се покрива от настоящата Политика за поверителност и ние не можем да гарантираме безопасността и поверителността на Вашата информация. Преди да посетите и предоставите каквато и да е информация на уебсайтове на трети страни, трябва да се информирате за политиките и практиките за поверителност (ако има такива) на третата страна, отговорна за този уебсайт, и да предприемете стъпките, необходими, по ваша преценка, за защита на поверителността на Вашата информация. Ние не носим отговорност за съдържанието или поверителността и практиките за сигурност и политиките на трети страни, включително други сайтове, услуги или приложения, които могат да бъдат свързани към нашия уебсайт.

 

Сигурност на Вашата информация

Ние използваме административни, технически и физически мерки за сигурност, за да защитим Вашата лична информация. Макар да сме предприели разумни стъпки за защита на личната информация, която ни предоставяте, моля, имайте предвид, че въпреки усилията ни, нито една мярка за сигурност не е перфектна или непроницаема и никакъв метод за предаване на данни не може да бъде гарантиран срещу всяко прихващане или друг вид злоупотреба. Всяка информация, разкрита онлайн, е уязвима за прихващане и злоупотреба от неоторизирани страни. Следователно не можем да гарантираме пълна сигурност при Вашето предоставяне на лична информация.

 

Политика по отношение на децата

Ние не искаме и не събираме съзнателно информация от деца под 14-годишна възраст. Ако сте запознати с данни, които сме събрали от деца под 14-годишна възраст, моля, свържете се с нас, използвайки предоставената по-долу информация за контакт.

 

Опции относно Вашата информация

Ако вече не желаете да получавате кореспонденция, имейли или други съобщения от нас, можете да се откажете, като се свържете с нас чрез посочената по-долу информация за контакт. Ако вече не желаете да получавате кореспонденция, имейли или други съобщения от трети страни, Вие носите отговорност директно да се свържете с третата страна.

 

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на:

Атлантическият клуб в България

бул. „България“ 111, ет. 5, офис 14

София 1404, България

+359 884 373216

office@atlantic-club.org

 

Последна актуализация: 14 Ноември 2023