Powers Summit 2.0
23/12/2022

На 20-ти декември 2022 г. в София Тех Парк се проведе второто издание на Powers Summit, организирано съвместно от Webit и Дигитална национална коалиция.

Форумът беше открит от Аниела Русева, вицепрезидент, Webit Foundation, Гергана Паси, председател, Дигитална Национална Коалиция и д-р Пламен Русев, изпълнителен председател, Webit Foundation.

Основните дискусионни сесии бяха в областите Здравеопазване, Енергетика, Устойчиво развитие, Финанси и Предприемачество. Колективната интелигентност на България се събра в лицето на властта, бизнес лидерите, науката и гражданския сектор с цел създаването на устойчиви решения за бъдещето на страната.

Индустрията, която е част от платформата Powers Summit, е генератор на над 80% от приходите в бюджета на държавата от данъци и се представлява от всички работодателските организации, над 100 браншови организации и съюзи на бизнеса в България. В продължение на повече от един месец индустрията дискутира и се обедини около общо 19 спешни приоритета, които постави пред законодателната и изпълнителната власт по всяка от петте теми на форума.

В отделна сесия след всяка тема в рамките на форума, представители на политическите партии излизаха на сцената, за да заявят становищата на партийните сили, които представляват и конкретните ангажименти за политически решения по обявените приоритети в рамките на следващите 6-12 месеца. Форматът на Powers Summit, не предполага политиците да говорят помежду си или един срещу друг, а само да заявяват позицията на партийните си централи и дали ще подкрепят политическо решение по всеки един от приоритетите в съответната тема, като започват изказването си с думите “чух ви”.

Ето кои са приоритетите около които се обедини бизнесът и индустрията по петте теми и представителите от политическата власт, които ги чуха:

I. Приоритети – Здравеопазване:

 1. Устойчив ръст на бюджета за здраве, насочен към подобряване на капацитета, достъпността и постигнатите здравни резултати, който следва да бъде обвързан с конкретни икономически показатели.
 2. Задължително продължаващо медицинско образование за българските медицински специалисти с оглед подобряването качеството на лечение, уменията им и за да бъде страната ни в крак с европейските тенденции и добри практики.
 3. Подобряване достъпа на българските граждани до медицински и фармацевтични грижи – осигуряване на равен достъп до лечение и грижа, чрез усъвършенстване и утвърждаване на Национална здравна карта, Националната аптечна карта, както и електронен протокол за лекарствена терапия с оглед туширане на регионалните диспропорции в предлагането на медицинска и фармацевтична грижи.
 4. Създаване на работеща стратегия за превенция и борба със затлъстяването.
 5. Оповестяване на разходването на сумите по чл.53 от Закона за здравето и съвместни усилия с представители на научния сектор за по-целенасоченото им разходване с фокус върху подрастващите.
 6. Борба с тютюнопушенето по модерен и измерим начин.

По темата здравеопазване в залата присъстваха следните представители на парламентарно представени партии: проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ, доц. д-р Антон Тонев от  „Продължаваме промяната“ и председател на комисията по здравеопазване в Парламента, Илиян Йончев от  БСП, доц. д-р Нигяр Джафер от  ДПС и Кремена Кунева от Коалиция „Демократична България-Обединение“ споделиха единодушно от сцената, че са чули, подкрепят и ще работят по всеки един от приоритетите, за да има политическо решение в следващите 6-12 месеца.

II. Приоритети – Енергетика

 • Повече реализъм в политиките и мерките за декарбонизация и премахване на административните бариери пред инвестициите в нови технологии.
 • Справедлив и съгласуван със заинтересованите страни механизъм за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854.
 • Гарантиране на компенсаторния механизъм до края на 2023 г. и същевременно – подготовка на пазарна реформа, която да позволи осигуряването на дългосрочни договори за енергия за българските потребители.

Асен Василев от Продължаваме промяната, Делян Добрев от ГЕРБ и инж. Георги Самандов от Български възход  се изказаха в подкрепа на всеки от трите приоритета. По тема енергетика липсваха представители на БСП, ДПС, Коалиция „Демократична България-Обединение“ и служебното правителство, които да чуят индустрията, генерираща 80% от данъчните приходи в страната.

III. Приоритети – План за възстановяване

 1. Създаване на единен подход и осигуряване на среда за изграждане на цифрова инфраструктура от държавата чрез други компании, телекомуникационни и други, възлагане на проекти чрез системата ИСУН.
 2. Решение за финансиране на рехабилитацията и модернизацията на разпределителната мрежа, приемане на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници и в Закона за енергетиката.
 3. Пренасочване на средства от несъстоятелни проекти за изграждане на батерии за съхранение на електрическа енергия към изграждане на ВЕИ със системи за съхранение на енергия за собствени нужди в предприятията, развитие на електропреносната и електроразпределителните мрежи, преформулиране на  изискванията за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството с оглед тяхната реализуемост.

Представителите на политическите партии, които споделиха на сцената какво са чули по приоритетите, бяха: Атанас Пеканов, Заместник министър-председател по управление на европейските средства на служебното правителство, Жечо Станков от  ГЕРБ, Асен Василев от  „Продължаваме промяната“, д-р Хасан Адемов от  ДПС и Владислав Панев от Коалиция „Демократична България-Обединение“. БСП не изпрати представител, който да чуе приоритетите на индустрията на енергетиката.

IV. Приоритети – Устойчиво развитие

 1. Приоритизиране на темата за климатичните промени, ролята и прехода към зелена и кръгова икономика
 2. Създаване на необходимата институционална инфраструктура в областта на ESG в тясно партньорство със заинтересованите страни
 3. Изграждане на административен и експертен капацитет в областта на ESG политиките и др.

Представителите на политическите партии, които споделиха на сцената какво са чули по приоритетите, бяха: Томислав Дончев от  ГЕРБ, Деница Симеонова от  „Продължаваме промяната“, Александър Несторов от  ДПС, Атанас Пеканов, Заместник министър-председател по управление на европейските средства на служебното правителство и Илина Мутафчиева от Коалиция „Демократична България-Обединение“. БСП не изпрати представител, който да чуе индустрията в тема “устойчиво развитие”.

V. Приоритети – Предприемачество

 1. Обща стратегия на държавата и партиите в посока стартъпи, капитал, таланти, акселератори, стимули.
 2. Стимулиране на инвестициите в България – конкретни законопроекти, свързани с промяна в Закона за насърчаване на инвестициите.
 3. Синя карта на ЕС за привличане на нови умения и таланти; добра среда и улеснения за правенето на бизнес.
 4. Изграждане на иновационни фасилитатори във финтех сектора (Sandbox).

Представителите на политическите партии, които споделиха на сцената какво са чули и поеха ангажименти по намиране на политическо решение по приоритетите, бяха: Александър Иванов –  ГЕРБ, Кирил Петков –  „Продължаваме промяната“, Танер Кабилов –  ДПС, Божидар Божанов – Коалиция „Демократична България-Обединение“. По темата “Предприемачество” нямаше никой от БСП и Български възход, който да чуе индустрията и да поеме ангажименти от името на партийните им централи!