Семинар по иновации и предприемачество в Сухумския университет, Грузия
19/11/2021

Екипът на Дигитална Национална Коалиция взе участие в поредица от семинари в Грузия, организирани от Български дипломатически институт по линия на българската официална помощ за развитие, насочени към темите енергийна и климатична дипломация, иновации и предприемачество. 

Семинарът на ДНК ангажира подбрана група студенти на Сухумския държавен университет и се проведе в “Зала България” – лаборатория за иновации, финансирана по горесоименатата национална програма за официална помощ за развитие. 

Андрей Бъчваров, Директор Дигитална трансформация и Ясен Танев, съветник по киберсигурност в Дигитална Национална Коалиция въведоха участниците в основите на киберсигурността и изкуствения интелект, споделиха успешни примери за български стартъпи и ключови практики в предприемачеството. 

Стефани Величкова, проектен и програмен мениджър и Светослава Стоянова, асистент “Дигитална трансформация” в ДНК споделиха своите професионални истории, запознаха студентите с понятието социално предприемачество и демонстрираха добри практики от успешния наскоро изминал хакатон “Girls in AI Bulgaria”.

Участниците бяха предизвикани да разработят и представят под формата на 3 минутен elevator pitch свои идеи за проекти със социалноотговорна насоченост. Засегнаха се теми като равенство между половете, замърсяване на околната среда, тормоз, електронно гласуване.

Отборът победител получи като награда за труда си безплатна бизнес консултация с българските експерти, които ще съдействат в разработката на реален бизнес план за проекта.

Срещата между българската делегация и учениците на Сухумския университет постави основите на едно успешно партньорство, резултат от което е новосъздаденото общество за социално предприемачество на университета, а именно:
Social Entrepreneurship Community | Sokhumi State University