Д-р Соломон Исак Паси е български учен, държавник и новатор, основател и президент на Атлантическия клуб в България. Роден е в Пловдив, в българско еврейско семейство, спасено по време на Втората световна война от изпращане в нацистки концентрационен лагер.

Д-р Паси бил е външен министър в правителството на цар Симеон II (2001 – 2005 г.) и действащ председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) през 2004 г. Представлявал е България в Съвета за сигурност на ООН (2002 – 2003 г.) и е бил негов председател (септември 2002 г. и декември 2003 г.). През 2008 г. е номиниран от българското правителство за генерален секретар на НАТО.

Като външен министър той договаря и подписва присъединяването на България към НАТО (2004 г.) и ЕС (2005 г.) – проекти, които самият той инициира като депутат в българския парламент през 1990 г.

Д-р Паси е бил председател на парламентарните комисии по външни работи (2005 – 2009 г.) и външни работи, отбрана и сигурност (2001 г.), и народен представител в три законодателни акта (1990 – 1991 г., 2001 – 2005 г., 2005 – 2009 г.). Паси е първият вицепрезидент (1996 – 1999 г.) на Асоциацията на на Атлантическия договор (ATA), който е от държава извън НАТО (1996 – 1999 г.). Бил е и председател на Комитета за прозрачност и отчетност на Парламентарната асамблея на ОССЕ (2006 – 2009 г.).

През 80-те години на миналия век д-р Паси е активен в антиустановителните и продемократичните движения. От 1980 – 1094 г. е научен сътрудник по компютърни науки в Софийския университет/Българската академия на науките. Паси и съпругата му Гергана са автори (2008 – 2014 г. ) на проекта за универсалното USB зарядно устройство на ЕС за мобилни телефони. Д-р Паси е пионер на присъствието и членството на България в Антарктическия договор, както и на българския космически закон.

Повече за него можете да прочетете тук.