за нас

Сдружение „Дигитална Национална Коалиция“ /ДНК/ е част от инициативата на Европейската комисия
Digital Skills and Jobs Coalition.

Инициативата адресира значителния недостиг на професионалисти, заети в областта на информационните и комуникационни технологии /ICT сектора/ в Европейския съюз, което ограничава възможностите за икономически растеж.

Mисията на организацията е да развива капацитета на професии и индустрии, свързание с нови технологии,  чрез осигуряване и подкрепа на образователни и обучителни програми, развиващи умения и компетенции, нужни за привличане и успешна реализация на повече деца, младежи, жени, възрастни и др.  на настоящия и бъдещ пазар на труда.

Провеждаме обучителни събития и работилници, подобряваме и обновяваме учебни програми в извънкласното, основното, професионалното и висшето образование. Организираме професионални обучения, преквалификационни курсове и програми за обучение на преподаватели. 

Поощряваме сътрудничество между бизнеса, учебни институции и други организации с цел популяризиране на добри практики, достъп до свободни работни места и обновяване на съществуващи стандарти и работни профили.

Насърчаваме създаването и използването на образователни ресурси с отворен достъп. 

Повишаваме обществената осведоменост относно значението и възможностите на дигиталните умения и компетенции и да подпомага социално включване чрез възможностите на новите технологии

Насочваме повече млади хора и жени към новите технологии и точните науки

Предоставяме повече информация за възможностите за преквалификация, промотирайки ползите от новите технологии и начините за тяхното приложение.

ДНК e организация с надпартиен състав, основана през 2013г. от Гергана Паси, дигитален шампион на България.

R

Основната цел на организацията е да привлече повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал и да подпомогне развитието на ICT сектора в България.

/

ДНК обединява усилията на бизнеса, университетите и правителството в България и съдейства за постигането на приоритетите, заложени в Цифровата програма на Европа.

Приоритетите на ДНК

Работим над разнообразни проекти и инициативи, които най-често биват отнесени към следните цели на организацията

N

Разчупване на стереотипите към технологиите, програмирането и иновациите

N

Придобиване на базови дигитални умения от по-голям брой хора в България

N

Привличане на повече дами към технологиите и ICT сектора.

N

Насочване на децата от най-ранна възраст към креативно дигитално образование.

Екип

Гергана Паси

Президент

Мадлена Маринова

Финансов мениджър

Стефани Величкова

Мениджър „Програми и проекти“

Адриана Панайотова

Мениджър „Програми“

Андрей Бъчваров

Директор дигитална трансформация