Симона има над пет годишен опит в сферата на неправителствените организации в България и Европа. Завършва магистър „Дипломация и стратегически анализи“. В периода 2019-2021 г. е председател на най-голямата младежка платформа в страната – Национален младежки форум.

Реализира редица проекти и кампании свързани с участието на младите хора в политическия живот на страната, като през 2020г. е председател на Националната работна група за Диалога на ЕС по въпросите за младежта към Министерство на младежта и спорта. В момента е експерт програми и проекти в ПанЕвропа България и експерт в Европейски младежки форум.