CoderDojo Bulgaria е официалният представител на голямото семейство на CoderDojo – глобална мрежа в над 60 държави от безплатни детски клубове по програмиране.

CoderDojo Bulgaria се организира от екип от доброволци, с подкрепата на Дигитална национална коалиция.

Основната ни цел е да създадем активна мрежа от доджо клубове в цяла България, където деца на възраст от 7 до 17 години да опознават възможностите на технологиите с помощта на ментори-доброволци. Процесът на учене в доджо клубовете е непринуден, изключително забавен и съобразен с възрастта и нивото на децата. 

Всеки доджо клуб, ръководен от капитан-доброволец, е уникален сам по себе си.

Общото между всички клубове е, че в тях децата от най-ранна възраст, с подкрепата на ментори-доброволци, опознават възможностите на технологиите, придобивайки неусетно нови знания разработвайки свои проекти. 

Малките нинджи развиват и не по-малко важни ключови умения: да разрешават проблеми, да работят в екип, да осъщестяват идеите си и да ги представят, както и самите те да се превръщат в обучители.