Успешно завърши проектът „Lie To Me“, организиран от Digital National Alliance (DNA) с подкрепата на Европейската комисия и програма Еразъм+., имащ за цел да предостави на млади професионалисти знания и умения по темата медийна грамотност и фалшиви новини. 

В девет-дневното обучение се включиха общо 30 участници от България, Италия, Румъния, Северна Македония, Португалия, Испания и Литва. 

Повреме на семинара, международната група  изготви наръчник с инструмени и насоки относно безопасно критично консумиране на онлайн медийно съдържание. Темите, които обхваща разработката са:

Брошура на проекта: https://cutt.ly/KQPXf9A