Бисерка Бенишева е директор по въпросите на ЕС и член на Управителния съвет в Атлантическия клуб в България от 2016 г.

Била е посланик на Република България в Унгария (2012 – 2016 г.) и в Ирландия (2003 – 2007 г.), пълномощен министър в мисията на България към Европейската общност, Брюксел, и член на основния екип по преговорите за присъединяване (2001 – 2003 г.). От 2012 – 2014 г. е и председател на Дунавската комисия, Будапеща.

От 2007 – 2012 г. Бисерка е генерален директор по европейските въпроси в дирекция „Европейски съюз“ в Министерството на външните работи (МВнР), София, а от 1997 – 2001 г. – директор на дирекция „Евроинтеграция” в МВнР и член на основния екип по преговорите за присъединяване към ЕС. Била е и пълномощен министър (1993 – 1997 г.) и  съветник по икономически и търговски въпроси (1991 – 1993 г.) в мисията на България към  Европейската общност.

Между 1977 и 1993 г. заема постовете на: ръководител на отдел по политика на интеграцията в Министерството на търговията; член на българската делегация, преговаряща за Споразумението за Европейското икономическо пространство и за споразуменията за асоцииране между ЕС и неговите държави-членки и страните от Централна и Източна Европа; експерт/старши експерт в Министерството на външната търговия.

Образованието ѝ е по външната търговия.