Стаж

Атлантическият клуб в България (АКБ) е неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за укрепване на международните позиции на България и за популяризиране на евроатлантическите идеи и ценности. За да постигне тези цели, АКБ провежда широк кръг от дейности, като форуми, международни конференции, публични изказвания и дискусии, както и различни инициативи и проекти. В допълнение към гореспоменатите сфери на дейност AКБ организира културни събития, изложби и дейности, свързани с международния обмен на идеи и хора.

AКБ разчита на отдаден и талантлив екип, мотивиран да се самоусъвършенства и да се възползва максимално от всяка ситуация. Предлагаме стаж за хора, които желаят да отделят време и енергия за изпълнението на нашите цели.

&

AКБ предлага възможност за стаж на младите хора, които биха искали да получат практически опит в управлението и организацията на събития в областта на връзките с обществеността и в областта на външната политика.

1

Стажантската практика в Атлантическия клуб е свързана и с практика в останалите организации на Атлантическата дигитална мрежа (http://adn.bg/), което в крайна сметка разширява спектъра на дейност на стажанта и добавя допълнителна стойност към стажантската програма. Организациите действат в пълно сътрудничество помежду си, но с различен фокус и публика.

Профил

AКБ търси стажанти, които имат желанието да подкрепят дейностите на нашата развиваща се мрежа от неправителствени организации. Поради характера на нашата работа, хората, кандидатстващи за стаж, трябва да бъдат отговорни, гъвкави, с позитивно отношение, развити умения за работа в екип и основни цифрови умения. Кандидатите трябва да имат добри писмени и устни знания на английски език. Всеки друг чужд език е предимство.

Интересуваме се от хора с опит и/или интерес в областта на международните отношения и дипломацията, стратегическата сигурност, Европейския съюз, НАТО, съдебните науки и цифровите иновации.

Детайли

Професионалното обучение в АКБ продължава един месец и не е платено.

Ако бъде одобрен, стажантът трябва да е на разположение за пълен работен ден.

Ако стажантът демонстрира посвещение и желание да удължи стажа и в съответствие с нуждите на организацията, AКБ може да предложи удължаване на стажа от 2 до 5 месеца. Това решение се взема след завършване на първия месец от стажа.

d

Отговорности

✓ Съдействие при организирането на конференции и мероприятия – общи административни задачи, контакти с институции, посрещане на гости;
✓ Задълбочен анализ на статии, публикации, доклади и други официални документи;
✓ Писмени преводи на официални документи, доклади, публикации, официални писма, брошури;
✓ Извършване на маркетингови проучвания, събиране на информация за определени компании;
✓ Официална комуникация с медиите;
✓ Дейности по кандидатстване за различни програми и проекти;
✓ Изготвяне на презентации, информационни брошури;
✓ Публикации в социалните медии;
✓ Контакти с представители на посолства, министерства и други институции.

Поради големия брой дейности и програми, които AКБ предприема, стажантите трябва да могат да умеят да работят самостоятелно с минимален надзор. Всеки стажант работи като част от екип под ръководството на ментор.

За допълнителна информация относно стажовете, свържете се с нас на адрес internship.acb@gmail.com.

Интересуваме се от хора с опит и/или интерес в областта на международните отношения и дипломацията, стратегическата сигурност, Европейския съюз, НАТО, съдебните науки и цифровите иновации.