Стаж

Атлантическият клуб в България (АКБ) е иновативен мозъчен тръст, който работи за укрепване на международните позиции на България и ЕС. За да постигнем нашите цели, провеждаме широк кръг от дейности в сферата на публичната дипломация като изследвания, международни конференции, дискусии, кръгли маси и обучения. Осъществяваме и научни, културни и технологични инициативи от международен характер.

В екипа на АКБ работят експерти от различни професионални направления с фокус върху дипломация, международна политика, сигурност и отбрана, дигитална трансформация и иновации.

&

Ако ти си студент или млад професионалист, мотивиран заедно с нас да работи върху поставянето и реализирането на мащабни визионерски цели в българската външна политика, присъедини се към нашия екип!

1

Стажът в Атлантическия клуб предоставя възможност за работа и в останалите организаации част от неправителствения клъстр „Атлантическата дигитална мрежа“ (http://adn.bg/). Това ше ти даде допълнителни знания и опит в сферата на дигитална трансформация, политики на ЕС и европейска интеграция.

Профил

Ако ти си:

  • мотивиран/а и отговорен/а
  • винаги готов/а да научиш нещо ново;       
  • комуникативен/а и обичаш да общуваш с нови хора;
  • умееш да работип в екип като
  • успваш да следваш срокове и организираш работата си;
  • интересуваш се от междунаародна политика и дипломация
  • умееш да боравиш с английски език писмено и говоримо

Детайли

Професионалият стаж в АКБ е с продължителност от минимум два месеца, на пълен работен ден. 

При интерес и след оценка от мениджърския екип, стажът може да бъде удължен до шест месеца. 

Всеки стажант работи като част от екип под ръководството на ментор.

За  да кандидастваш, изпрати ни CV и мотивационно писмо на internship.acb@gmail.com.

d

Отговорности

✓ Съдействие при организирането на конференции и мероприятия – общи административни задачи, контакти с институции, посрещане на гости;
✓ Задълбочен анализ на статии, публикации, доклади и други официални документи;
✓ Писмени преводи на официални документи, доклади, публикации, официални писма, брошури;
✓ Извършване на маркетингови проучвания, събиране на информация за определени компании;
✓ Официална комуникация с медиите;
✓ Дейности по кандидатстване за различни програми и проекти;
✓ Изготвяне на презентации, информационни брошури;
✓ Публикации в социалните медии;
✓ Контакти с представители на посолства, министерства и други институции.