за нас

Още със създаването му през 1990 г., мисията на Атлантическия клуб в България е да работи за пълноценната интеграция на България в евро-атлантическите структури, както и за укрепването на единството, сигурността и отбранителната способност на Запада. АКБ фокусира своята дейност върху ролята на младите хора за налагането на нова визия в България, НАТО и ЕС, която да е тясно свързана с развитието на способността им да посрещат съществуващите и да предвиждат появата на неочаквани регионални и глобални предизвикателства и заплахи, включително такива, породени от напредъка в технологиите. Признавайки ключовото значение на трансатлантическата връзка за сигурността на Европа, АКБ винаги е изпълнявал ролята на мозъчен тръст, посветен на непрестанното укрепване на българо-американското партньорство.

Въз основа на своя уникален опит в политическите иновации, днес АКБ е посветен на проучване как иновациите могат да помогнат за реформирането на глобалната сигурност, международните отношения и демократичното управление.

 

АКБ насърчава засилване на:

  • Фокуса върху значението трансатлантическата връзка и споделените ценности за европейската сигурност;
  • военното присъствие на НАТО в Черноморския регион;
  • интелигентната отбрана, включително в Космоса и киберпространството, както и борбата с дезинформацията;
  • общата политика за сигурност и отбрана на ЕС като стълб на ЕС в НАТО;
  • глобализацията на НАТО след Брекзит;
  • стратегическия баланс в отношенията НАТО-Русия и създаването на Съвети НАТО-Китай и НАТО-Индия;
  • общи усилия в борбата с тероризма и нелегалната миграция;
  • работата по оформянето на образа на НАТО в Европа и извън нея.

Успоредно с това, АКБ и неговият иновативен клъстер от НПО Atlantic Digital Network (www.adn.bg) са отговорни за:

Като клъстер, насочен към младежта, основополагащ проект на АКБ е “щастие чрез i-демокрация”, описан от д-р Паси в неговия TEDx Talk в SciencePo Dijon University, където той предлага посредством мащабен анализ на данни да се постигне рационализиране на глобалното политическо управление и приближаване на хората по-бързо към това, което се определя като „щастие“. Подчертава се значението на безопасното използване на трансформационния потенциал на технологиите, като същевременно се защитава личността и свободите на индивида.

Приоритетите на АКБ

 

N

Военно присъствие на НАТО в Черноморския регион

N

Борба с дезинформацията

N

Обща отбрана на ЕС като стълб в НАТО

N

Глобализация на НАТО след Брекзит

N

Работа по оформянето на образа на НАТО в Европа и извън нея

N

Развитие на иновативното образование